Bland Metrums kunder finns såväl multinationella företag som svenska lokala elnätsleverantörer. Nedan kan du läsa mer om några av de projekt där Metrum har levererat smarta lösning som skapar värde för kunderna.

Under 2022 tecknade Metrum ett ramavtal med Svenska kraftnät som inkluderar leverans av nya elkvalitets- och kontrollmätare för installation i samtliga stamnätstationer.

Läs mer om samarbetet

Umeå Energi utrustar samtliga nätstationer med Metrums SC. Högre elkvalitet för företagets kunder samtidigt som fokus på smarta elnät i kommande nätreglering gör investeringarna lönsamma.

Läs mer om samarbetet

I ett pilotprojekt med Trafikverket har energibesparingar på 20 GWh per år identifierats, vilket motsvarar 10-15 miljoner kronor. Metrum har levererat övergripande mätsystem (Metrum PQ Controller) samt mätinstrument till samtliga 44 omformarstationer i det svenska järnvägsnätet.

Läs mer om pilotprojektet

Tidaholms Energi gör en omfattande satsning på att mäta elkvalitet och detektera störningar. Bland vinsterna finns ökad leveranssäkerhet, möjlighet till proaktivt underhåll samt bättre nätinformation.

Läs mer om samarbetet

Metrums anpassade mätsystem ger tidiga varningar som hjälper Höganäs Energi att undvika tarifföverträdelser. Samtidigt övervakas elkvaliteten och störningar i nätet.

Läs mer om samarbetet

Elkvalitetsmätning gör det lättare för det zambiska elbolaget Copperbelt Energy att följa gällande krav och normer. Samtidigt sänker de sina kostnader kraftigt.

Läs om resultaten av samarbetet

För att minska energiförbrukningen har Sandvik investerat i Metrums mätsystem. Samtidigt får de koll på elkvalitet, reaktiv effekt och noterar ett bredare intresse för effektiviseringsåtgärder.

Läs om resultaten av samarbetet

Med hjälp av skräddarsydd elkvalitetsmätning har Sundsvall Elnät bättre och snabbare information om vad som händer i nätet. Avläsningen har blivit betydligt enklare och mer tillförlitlig.

Läs mer om samarbetet

Anslutning till förnyelsebara energikällor ställer nya krav på elbolagen. Falbygdens Energi satsar på att mäta elkvalitet för att få bättre informationsunderlag för reglering och styrning.

Läs om resultaten av samarbetet