Bland Metrums kunder återfinns såväl multinationella företag som svenska lokala elnätsleverantörer. Nedan kan du läsa mer om några av de projekt där Metrum levererat smarta lösningar i världsklass.

Sandvik

För att minska energiförbrukningen har Sandvik Materials Technology investerat i Metrums mätsystem.

Läs mer om samarbetet med Sandvik →

Falbygdens Energi

Anslutning till förnyelsebara energikällor ställer nya krav på elbolagen och ökar behovet av bra informationsunderlag för reglering och styrning. Därför satsar Falbygdens Energi på att mäta elkvalitet.

Läs mer om samarbetet med Falbygdens Energi →

Trafikverket

I ett pilotprojekt har energibesparingar på 5-6 GWh per år identifierats. Projektet gäller mätning och justering i fyra omformarstationer i Skåne – det finns ytterligare 44 stationer i det svenska järnvägsnätet.

Läs mer om samarbetet med Trafikverket →

Copperbelt Energy

Genom att mäta elkvalitet har det zambiska elbolaget The Copperbelt Energy Corporation Plc (CEC) bättre möjlighet att följa gällande krav och normer, och samtidigt sänka sina kostnader.

Läs mer om samarbetet med Copperbelt Energy →

Sundsvall Elnät

Med hjälp av skräddarsydda lösningar för elkvalitetsmätning har Sundsvall Elnät tillgång till bättre information om händelser i nätet. Avläsningen har också blivit enklare och mer tillförlitlig.

Läs mer om samarbetet med Sundsvall Elnät →

Höganäs Energi

Metrums anpassade mätsystem ger tidiga varningar som hjälper Höganäs Energi att undvika tarifföverträdelser. Samtidigt övervakas elkvaliteten och störningar i nätet.

Läs mer om samarbetet med Höganäs Energi →