Copperbelt Energy minskar kostnader för problemlösning med 75 procent

Genom att mäta elkvalitet har det zambiska elbolaget The Copperbelt Energy Corporation Plc (CEC) bättre möjlighet att följa gällande krav och normer samt rapportera till tillsynsmyndigheten. Samtidigt sänker de sina kostnader kraftigt.

– Efter omfattande tester och utvärdering valde vi att satsa på Metrum som leverantör, säger James Sakala, Senior Engineer på CEC. Deras produkter motsvarar våra behov med utmärkta specifikationer och användarvänlig programvara. Dessutom är vi imponerade över kunskapen och servicenivån hos deras supportteam.

CEC ville från början investera i Metrums lösningar för att möjliggöra snabbare och enklare rapportering till Zambias tillsynsmyndighet för energimarknaden, ”Energy regulation board” (ERB). Metrum har tagit fram en skräddarsydd lösning som utgörs av ett stort antal elkvalitetsmätare av typen PQ140/PQR med tillhörande mjukvara. Avtalet skrevs i december år 2015 och hittills har 170 mätare installerats i CEC:s nät.

– CEC investerar långsiktigt och vill installera Metrums elkvalitetsmätare på samtliga mätpunkter. Vi kommer att jobba långsiktigt och i nära samarbete med vår kund för att åstadkomma så bra resultat som möjligt, säger Ola Karlsson, International Business development manager på Metrum.

Reducerad tid för problemlösning

Metrums installationer innebär stora besparingar för CEC. Mindre tid och kraft går åt för att identifiera och hantera fel och behovet av personal för felsökning minskar. Även antalet transporter för felsökning och service minskar.

– Vi har reducerat tiden för problemlösning med 75 procent, vilket sparar stora summor pengar i vår verksamhet. Det är framför allt det förebyggande arbetet som har blivit mer effektivt och precist med hjälp av Metrums produkter, förklarar James Sakala.

Med hjälp av det nya systemet kan CEC identifiera problem i elnätet på ett mer systematiskt och tillförlitligt sätt. De kan till exempel snabbt avgöra om ett specifikt problem orsakas av störningar i elnätet eller om det är kopplat till en kunds maskiner eller utrustning. Det gör att de kan agera mer proaktivt i relationen till sina kunder, med tydligare information och anpassade erbjudanden som skapar lönsamhet för båda parter.

– Våra kunder uppfattar definitivt att vi har bättre koll på dem och att vi arbetar mer proaktivt än tidigare, konstaterar James Sakala. Det är också något som uppskattas.

Enkel rapportering till tillsynsmyndigheten

Med Metrums mätare på plats har CEC en betydligt smidigare rutin för rapportering till tillsynsmyndigheten ERB, vilket bland annat gör att de kan undvika onödiga straffavgifter. Metrums system ger också en bättre överblick och förståelse för behovet av investeringar i elnätet.

– Mjukvaran genererar rapporter med automatik och ger också löpande information om avvikelser i nätet samt vem som är ansvarig för det som inträffar, säger James Sakala. Det hjälper oss att förstå hur problem kan åtgärdas och även förebyggas i framtiden.

– Samarbetet med Metrum har fungerat mycket bra. Produkterna håller hög kvalitet och vi är också mycket nöjda med service och support samt med den utbildning som de har levererat. Metrum är en långsiktig samarbetspartner som betyder mycket för oss, avslutar James Sakala.

Resultat av samarbetet
  • Effektiv kartläggning av elkvalitetsavvikelser
  • Rutiner för rapportering till regulatorn
  • Tid för problemlösning reducerad med 75 procent

The Copperbelt Energy Corporation Plc (CEC) är ett oberoende energibolag baserat i Zambia. Företaget distribuerar el och fiberbaserad telekommunikation till sina kunder som finns i Zambia och i flera andra afrikanska länder söder om Sahara.

Läs mer om Copperbelt Energy