Industrin blir alltmer beroende av en säker och tillförlitlig elförsörjning samtidigt som energipriserna ökar. De senaste åren har användandet av elektronik ökat dramatiskt vilket lett till ökat införande av elektriska störningar samtidigt som det skapat en känsligare elmiljö för de utrustningar som är anslutna till elnätet.

Detta skapar ett behov av att öka förståelsen för hur vi använder energin. Genom att mäta och analysera elkvalitet och energiflöden är det möjligt att minska antalet störningar samtidigt som energiförlusterna kan minimeras.

Störningar på elnätet

Nätbolagen ansvarar för elens kvalitet fram till kundernas leveranspunkter, därefter ansvarar varje industri/företag för det interna elnätet.

Då dagens maskiner och laster skräpar ner betydligt mer avseende elkvalitet så skapar de ofta ett internt problem hos varje industri.

Detta har skapat ett behov av att kunna övervaka det interna elnätet hos industrier och tidigt kunna larma vid eventuella störningar. Flera elkvalitetsproblem tenderar också att öka med tiden vilket har ökat behovet att att kunna få tidig information och alarm innan det leder till allvarliga och kostsamma problem.

Kostnadseffektiv lösning

Metrum har tagit ett helhetsgrepp om denna problematik och skräddarsytt mätenheter och system som kan installeras direkt vid varje utrustning alternativt i undercentraler för kontinuerlig normenlig analys av elkvalitet och störningar. Detta skapar möjligheter att minska förluster och se problem innan de uppkommer.

Viktigt vid mätning av elkvalitet är att få möjlighet att analysera mätningar mot gällande normer. För industrikunder är det speciellt viktigt att kunna utföra analysen utifrån EMC (Elektromagnetisk kompatibilitet) perspektiv och kontrollera immunitets- och emissionsgränser.

Metrums mätenheter stödjer detta genom att de klarar att utföra rapporter i enlighet med gällande EMC-normer såsom EN 61000-2-2 (LV) och EN 61000-2-12 (MV). Dessa normer anger kompatibilitetsnivåer för den gemensamma anslutningspunkten till distributionsnät. Utöver detta går det att utföra analysen i enlighet med EN 50160 och EIFS 2013:1.

Metrum arbetar enligt en enkelt princip: Vi vill ge svar – inte skapa frågor!