Fastigheter utrustas i allt större utsträckning med avancerad styr- och reglerutrustning. Det rör sig om ventilation, belysning, värme mm. Med ny teknik introduceras även nya problem, där många kan härledas till dålig elkvalitet. Det märks främst på förkortad livslängd, skadade komponeneter och försämrad funktionalitet.

Elkvalitetens inverkan på fastighetsdrift

Våra fastigheter blir allt mer komplexa vad gäller värme, ventilation, belysning. Även de laster som används av boende och näringsidkare som datorer, skrivare, TV, kyl och frys mm. påverkar elmiljön i fastigheten.

Samverkanseffekter mellan dessa olika laster kan yttra sig på olika sätt t.ex att styrkort går sönder, att lampor får kortare livslängd och problem med tidsstyrningar.

Heltäckande övervakning

Metrum har med sitt heltäckande produktsortiment möjligheten att erbjuda kontinuerlig energi- och elkvalitetsövervakning ända ner till gruppcentralnivå. Metrum har även portabla lösningar där det förutom 3-fasinstrument finns utrustning speciellt framtagen för mätning direkt i vägguttag.

Med Metrums mätsystem fås ett användarvänligt verktyg som ger färdiga underlag för eventuella åtgärder.