Fasta instrument

Med Metrums fasta mätinstrument erbjuds kunden kontinuerlig och kraftfull elkvalitetmätning i till exempel nätstationer.

Metrum PQX3 arrow_forward

Metrums PQX3-instrument levererar högkvalitativ mätdata med fokus på energi- och elkvalitet.

Metrum PQ/VQ arrow_forward

Klass A-mätning av elkvalitet för installation i stationer.

Metrum PQR arrow_forward

Kombiinstrument för energi-, elkvalitets- och störningsanalys.

Metrum SC arrow_forward

Övervakning av energi- och elkvalitet i nätstationer.

Portabla instrument

Metrums portabla instrument möjliggör mätning av elkvalitet varthelst kunden önskar, snabbt och användarvänligt.

Metrum PQX3-FR-Portable arrow_forward

Metrum PQX3-FR-P portabelt mätinstrument är utvecklat för att möta höga krav avseende mät- och produktstandarder (PQI-A) samt kvalificerad störningsanalys.

Metrum SPQ/SPQx arrow_forward

Lättanvänt elkvalitetsinstrument i robust design.

Metrum PQ Smart arrow_forward

Enfasig referensmätare för elkvalitet i vägguttag.