Ett instrument, flera användningsområden

Metrums världsledande PQX3-FR-instrument är både en fullskalig störningsskrivare och en högfrekvensmätare av elkvalitet. Instrumentet har multipla strömkanaler som möjliggör mätning på många olika mätpunkter, och innefattar ett flertal intelligenta processorer. Vidare stöder PQX3-FR såväl WiFi-kommunikation för realtidsanalys på plats, som flertalet kommunikationsprotokoll.

https://metrum.se/content/uploads/2018/06/thumbnails/pqx3-ny-1090-1000x0.png
PQX3-FR

Proaktiv högkvalitativ analys

Vid eventuella störningar tillgodoser PQX3-FR kunden med information i ett tidigt skede, så att allvarliga och kostsamma fel kan undvikas i tid.

Den högkvalitativa mätdatan av elkvalitet och störningar som PQX3-FR genererar analyseras användarvänligt i den centrala systemapplikationen PQ Controller, som också tillhandahåller analysrapporter enligt gällande standarder.

3:e generationens instrument

PQX3-FR tillhör den nya 3:e generationens mätinstrument och är utvecklad med den allra senaste tillgängliga tekniken. Som stöd för användaren innefattar plattformen mönsterigenkänningsanalys, som används för proaktiv och automatisk analys av data under hela processen.

Instrumentet är baserat på en högpresterande lösning som omfattar ett flertal intelligenta processorer, och mätdata lagras samt överförs snabbt och säkert till det centrala systemet.

https://metrum.se/content/uploads/2018/06/thumbnails/pqx3-back-1678-1000x0.png

Tekniska specifikationer

Ingångar/utgångar

Parametrar Specifikation Information PQX3-FR
Spänningsingångar 0–460 V RMS Differentiella spänningsingångar (+/-), 51,2 kHz/kanal 4
HF-spänningsingångar 0–6 kV topp Inbyggda högfrekvensingångar (1 MHz) 4
Strömingångar 0–10 A RMS Differentiella strömingångar (+/-), 51,2 kHz/kana 9
Generella ingångar 4–20 mA Generella mätingångar 4
Digitala ingångar 20 - 150 VDC Digitala ingångar som stöder FR-alternativ 16
Digitala utgångar 120 VAC/150 VDC För larm och kontroll 8

Strömförsörjning

Parametrar Information PQX3-FR
Matningsspänning 85–264 VAC/110–350 V DC (47–63 Hz) Ja
Inbyggd backup Ja

Normuppfyllande

Parametrar Specifikation Information PQX3-FR
IEC 61000-4-30, klass A < 0,1 % Referensinstrument Ja
IEC 61000-4-7 Harmoniska mätningar Ja
IEC 61000-4-15 Flimmermätningar Ja
EN 50 160 Beräknad i instrumentet Ja
EIFS 2013:1 Beräknad i instrumentet Ja
Nationella standarder (FoL, DEFU, NL, ZS387 etc. Stort antal standarder stöds Ja
Kundanpassade rapporter Beräknade i instrumentet Ja
Lagringsintervall Valbara lagringsintervall Ja
PQDIF-format Valbar export Ja

Instrument

Parametrar Information PQX3-FR
Minne 32 GB
Samplingsfrekvens, U/I Standardingångar 51,2 kHz
Samplingsfrekvens, HF-ingångar 1 MHz
Noggrannhet IEC 61000-4-30, klass A < 0,1 %
Upplösning (U/I) Spännings-/strömingångar 16 bit
Upplösning (GI) Generella mätingångar 12 bit
Ingångsimpedans – spänningsingångar 10 MOhm
Ingångsimpedans – strömingångar 10 milliOhm
Anti-alias filter Ja
PLL-synkronisering Ja

Kommunikation

Parametrar Information PQX3-FR
USB Datorport Ja
USB 2 Datalagringsport (USB-minne) Ja
Ethernetport 1 (RJ-45) Ethernetport Ja
Ethernetport 1 (RJ-45) För redundans Ja
Tidssynkroniseringsport För extern tidssynkronisering (PPS/IRIG-B) Ja
WiFi WiFi-kommunikation (tillval) Ja

Kommunikationsprotokoll (tillval)

Parametrar PQX3-FR
MODBUS-TCP protokoll Ja
OPC-UA Ja
IEC 61 850 protokoll Ja

Fysisk data

Parametrar Information
Storlek (bredd x höjd x djup) 440 x 88 x 294 mm
Modell 19” rack
IP-klass IP54
Vikt 4,25 kg
Luftfuktighet 10–85 % icke-kondenserande
Temperatur -10 °C till +55 °C