Kvalitet är avgörande när det kommer till el

Oavbruten och ren el är avgörande för att varje datacenter ska
fungera korrekt. Genom att mäta elkvaliteten kan operatörer övervaka deras datacenters hälsa och hålla sig informerade om eventuella problem.
  • Pålitlig elförsörjning
  • Förhindra utrustningsfel
  • Hitta källan till problemet

Säkerställ pålitlig och stabil strömförsörjning med
elkvalitets-mätningar

Genom att övervaka och analysera elkvaliteten kan datacenter identifiera potentiella problem och agera innan störningar uppstår. Genom att vidta proaktiva åtgärder för att förhindra driftstopp kan datacenter säkerställa en pålitlig och stabil strömförsörjning, minimera risken för dyra avbrott och säkerställa maximal drifttid för sina kunder.

Övertoner är ett exempel på en typ av elektrisk distorsion som ofta skapas från förnybara energikällor som kan orsaka problem med utrustningens prestanda. Detta kan resultera i förvrängda spänningsvågformer som kan orsaka överhettning av elektrisk utrustning, minska livslängden för kritiska komponenter och leda till utrustningsfel.

Medvetenheten om nya energikällor och ökad energiefterfrågan har resulterat i att många datacenter investerar i elkvalitetssystem för att förhindra kostsamma problem.

Elkvaliteten är viktig för att säkerställa att datacenter kan fungera 24/7 utan avbrott. Det ideala tillståndet för elkvalitet är att ha ren och stabil växelström som svänger vid 50 Hz eller 60 Hz och bildar en perfekt sinusvåg utan brus eller distorsion. Datacenter kan dock uppleva olika typer av elkvalitetsproblem som kan påverka deras prestanda. Här är några av de vanligaste störningarna:

  • Spänningssänkning: En kort minskning av matningsspänningen under 90 % av den normala spänningsnivån som kan orsaka flimrande ljus, dataförlust och lagringsproblem.

  • Transienter: Extremt korta överspänningar som kan nå flera tusen volt, vilket leder till förstörelse av strömförsörjningsenheter och skador på IT-hårdvara.

  • Övertoner: Multipel av den grundläggande svängningen som kan orsaka överhettning av utrustning och felfunktion av brytare och säkringar.

  • Spänningsavvikelser: Dessa beror på kopplingsoperationer i elnätet eller uppstart av tunga belastningar, vilket leder till minskad verkningsgrad och till och med en avstängning på grund av en underspänningsutlösning.

Elkvalitetsproblem kan orsaka instabilitet i kraftinfrastrukturen, vilket resulterar i oförutsedda omstarter av IT-utrustning eller mer kritiska scenarier som frånkoppling från distributionsnätet. Därför är det viktigt att förstå vilka komponenter som orsakar dessa problem för att säkerställa att datacenter kan fungera smidigt.

Processen att mäta, registrera, analysera och förbättra är avgörande för elkvalitetsövervakning. Lättinstallerade enheter som PQX3-FR gör det möjligt för datacenteroperatörer att få en heltäckande översikt över sin infrastrukturs hälsa. PQX3-FR är mycket enkel att installera och mäter strömkvaliteten och utför analyser i enlighet med IEC 61000-4-30 Class A version 3. Resultaten för utvärdering av strömkvaliteten är tillgängliga via en webbläsare eller hanteringsplattformar.

Automatiska larm och rapporter visar mätresultat inklusive grafer, trender och standarder för förebyggande underhåll!

På vårt företag tillhandahåller vi elkvalitetslösningar för att hjälpa dig att diagnostisera, förebygga och åtgärda strömkvalitetsproblem i ditt datacenter. Våra toppmoderna övervakningsverktyg kan identifiera potentiella problem tidigt för att optimera din strömförbrukning, minska energikostnaderna och förlänga utrustningens livslängd. Låt inte problem med elkvaliteten påverka ditt datacenters prestanda.