Metrums kvalificerade mätinstrument och applikationer ger en unik möjlighet att fånga upp avvikelser i elnätet på ett tidigt stadium. Det normenliga mätsystemet övervakar såväl elkvalitetsparametrar som störningar med högupplöst data.

Behovet av prediktivt underhåll i elnätsmiljöer ökar snabbt, bland annat på grund av utbyggnaden av förnyelsebar och småskalig elproduktion. Det ställer helt nya krav på att snabbt kunna identifiera avvikelser och arbeta mer proaktivt.

Elmarknaden påverkas även av flaskhalsar och kapacitetsbrist i elnäten vilket kräver nya tekniska lösningar för optimering och effektivisering av elnätsdriften.

Metrums klientserversystem samlar löpande in mätdata från alla installerade mätinstrument. Nyutvecklade tjänster bearbetar informationen och klassificerar automatiskt med hjälp av AI. Det möjliggör proaktiva analyser som stöd för prediktivt underhåll.

Läs mer om Metrums proaktiva analystjänster →