https://metrum.se/content/uploads/2019/02/pq4cast2.jpg

TRENDANALYS SOM GER DIG FÖRSPRÅNG

Nu lanserar Metrum nästa generations mätsystem för effektiv energi- och elkvalitetsövervakning som bygger på mönsterigenkänning och maskininlärning. Genom att använda de senaste tekniska framstegen ger PQ4cast dig en prognos om kommande tillstånd i nätet.
Med en prognos får du möjlighet att följa hur spänningar, strömmar och effekten förväntas förändras i en nära framtid. Det ger ett kostnadsbesparande försprång eftersom du kan agera innan ett fel uppstår.

MÄTVÄRDEN I ETT INTUITIVT GRÄNSSNITT PQ4cast registrerar flertalet parametrar för att säkerställa att en god elkvalitet kan upprätthållas. Mätvärdena presenteras i ett intuitivt grafiskt gränssnitt vilket ger dig möjlighet att följa prognosen i realtid och studera eventuella förändringar - timma för timma.

https://metrum.se/content/uploads/2019/02/thumbnails/ipad-with-keyboard-and-cup-2318-1000x0.jpg
”Elbranschen har länge efterfrågat ett verktyg som kan prognostisera kommande dygns variationer i till exempel spänning och i effektuttag. Efter ett intensivt utvecklingsarbete baserat på artificiell intelligens (AI) och mönsterigenkänning, med AI-verktyget PQ4cast som resultat, är detta numera möjligt. Peter Axelberg, Tekn. Dr i Elektroteknik, Högskolan i Borås /Chalmers Tekniska Högskola

 

ETT WEBBGRÄNSSNITT SOM GER DIG TOTAL KONTROLL

Webbgränssnittet visar en geografisk vy över specifika mätpunkter där ett valbart antal mätparametrar som spänning, effekt och övertonsnivå presenteras. Med historiska värden, baserade på tidigare variationer, skapas en prognos per vald parameter som automatiskt jämförs med valbara gränsvärden. På det viset prognostierar PQ4cast tillståndet i elnätet och övervakar elkvaliteten samt varnar för kommande avvikelser och eventuellt undviker ett driftstopp.

 

“PQ4CAST INNEBÄR ETT VERKLIGT PARADIGMSKIFTE VAD GÄLLER MÄTNING AV ELKVALITET”

Peter Axelberg, Tekn. Dr i Elektroteknik,
Högskolan i Borås /Chalmers Tekniska Högskola

 

EUROPEAN PATTERN RECOGNITION PROJECT PQ4cast är resultatet av ett omfattande pan-europeiskt forskningsprojekt med fokus på att använda kraftfulla AI-algoritmer för göra bättre bedömningar och prognoser av tillståndet i ett elnät. Ett projekt på två år med målet att öka andelen förnybar energi i elnätet och där Metrum har varit Managing Partner.