Energi- och nätbolag har sedan lång tid tillbaka arbetat aktivt med frågor kring störningar och elkvalitet på elnätet, eftersom det är en naturlig del i deras verksamhet.

Huvudfokus har hittills varit att kartlägga störningar på elnätet som påverkar skyddsutrustning, eftersom detta kan medföra ofrivillig bortkoppling av delar av elnätet, vilket i sin tur drabbar slutkunderna.

Störningar på elnätet leder till ökade kostnader

Införandet av allt mer elektronik i elektriska apparater har medfört att elnätet drabbas av nya former av störningar från anslutna laster, till exempel övertonsrelaterade problem, flimmer och transienter.

Även problem med obalans och spänningsdippar ökar på grund av att enfaslaster samt laster med betydande startström blir allt vanligare.

Industrin är idag helt beroende av en tillförlitlig elleverans eftersom varje störning på elnätet kan leda till kostsamma produktionsbortfall. Dessutom ger elkvalitetsproblem upphov till ökade förluster i elnätet vilket leder till högre kostnader även för elnätsbolagen.

Det blir därmed viktigt att följa upp såväl energi- som elkvalitet i prioriterade delar av elnätet för att kunna planera bästa möjliga och mest kostnadseffektiva åtgärder.

Rekommenderad lösning för elnätsbolag

Idag finns möjligheten att kartlägga kraftförsörjningen på olika nivåer i elnätet. Metrum har skräddarsytt mätinstrument som kan installeras i samtliga delar av elnätet och som fungerar som kontrollinstrument för både energi- och elkvalitet.

En rekommenderad lösning för att ge så god bild av energiförluster och elkvalitetsrelaterade kostnader som möjligt i ett distributionsnät är att installera mätinstrument i strategiska punkter.

  • Mottagningsstationer
  • Fördelningsstationer
  • Nätstationer
  • Leveranspunkter

Metrums mätinstrument är konstruerade för att kunna utföra en intelligent analys av mätresultatet och lämna ett färdigt svar i enlighet med gällande spänningsgodhetsnormer såsom EN 50160, EIFS 2013:1 och FoL.