Med lång erfarenhet av branschen har Metrum byggt upp djup kunskap om elnätet och om hur energi- och elkvalitet mäts på bästa sätt. Metrum tror på långsiktiga samarbeten och arbetar nära sina kunder. Genom kontinuerlig utbildning och stöd säkerställer Metrum att varje kund får ut ett mervärde av sin investering.

Kommande utbildningar

Seminarier och övriga aktiviteter hittar du här →

Metrum Academy

Tack vare Metrums långa erfarenhet av branschen, har företaget byggt upp ett brett kompetensnätverk av samarbetspartner och opinionsbildare. Tillsammans med företaget bidrar dessa till att Metrums kunder alltid kan erbjudas marknadsledande lösningar av högsta kvalitet.

https://metrum.se/content/uploads/2020/02/finalacademylogo.png

Utöver Metrums nära samarbeten med universitetsvärlden, driver företaget ett eget laboratorium för avancerade mätningar av energi- och elkvalitet. Vidare är Metrum involverade i flertalet forsknings- och utvecklingsprojekt med ledande forskningsinstitut, statliga myndigheter, stora bolag och marknadsledare; detta för att säkerställa att Metrum sitter på den allra senaste kunskapen och kan leverera världsledande lösningar till sina kunder.

Som en del av Metrums långsiktiga och nära samarbeten med sina kunder, erbjuder företaget kontinuerligt relevanta utbildningar och kurser. Såväl i Sverige som utomlands erbjuds både standard- och kundanpassade utbildningar, inklusive:

  • Introduktion till elkvalitet
  • Elkvalitet för drift/ledning
  • Avancerad elkvalitetsanalys
  • Introduktion till elkvalitet och laboratorietester
  • Överblick av Metrums elkvalitetssystem
  • Seminarium om trender och framtidsutsikter för elkvalitet
  • Workshop för elkvalitetsplanering
  • Användarkonferens

Kontakta gärna Metrum för mer information om kurser och utbildningar – bli en del av Metrum Academy!