Installation och Uppdatering

Jag behöver installera om/uppdatera Metrum-programmen på min dator. Hur får jag tillgång senaste versionerna?

Våra senaste mjukvaror finns att ladda ner på vår sharepoint. Inloggningsuppgifterna uppdateras med jämna mellanrum och för att få tillgång till dem krävs att ni har tecknat serviceavtal.

Vi har installerat Metrums mätsystem inklusive databas. Vem behöver tillgång till vilken mjukvara?

DB Viewer: För normalanvändaren som endast behöver titta på mätdata i databasen.

PQ Controller: Den/De användare (normalt systemansvarig) som ska kunna konfigurera mätinstrument av modell PQ120/140. De användare som hanterar portabla mätare såsom SPQx/SPQfx behöver PQ Controller på sina bärbara datorer.

SC Controller: Den/De användare (normalt systemansvarig) som ska kunna konfigurera mätinstrument av modell SC.

På servern där nedladdningstjänsten MetDacMultiple Port installeras ska systemadministrationsprogrammet MetAdmin (tidigare MetDac Monitor) installeras. MetAdmin kan också installeras på systemansvariges personliga dator (fås då dock endast med begränsad funktionalitet).

Instrumentservice

Hur ofta behöver jag kalibrera mina mätinstrument och hur går jag till väga vid kalibrering.

Metrum mätinstrument för fast montering har från och med 2014 ett sexårigt kalibreringsintervall. Detta gäller även instrument levererade innan 2014. För portabla mätinstrument som vistas i varierande miljöer är det rekommenderade kalibreringsintervallet ett år. Se ovanstående fråga för hur du går till väga när du ska skicka in ett instrument för kalibrering.

Jag ska skicka in mitt instrument för service/kalibrering/reparation/uppdatering. Vart ska jag skicka det?

Gå till menyalternativet Service under supportfliken på vår hemsida. Där finner du all information. Fyll också i serviceformuläret och bifoga det med paketet.

Kommunikation

Jag använder en USB-RS232-adapter levererad av Metrum till kommunikationen med mina Metrum-instrument. Var hittar jag drivrutiner till adaptern?

Den USB-RS232-adapter som Metrum använder sig av är av märket Aten och modellen UC232A. Drivrutiner finns på tillverkarens hemsida.

Jag försöker koppla upp mot ett Metrum SC-instrument via instrumentets USB-port men lyckas inte logga in, vad gör jag för fel?

När man ansluter ett Metrum SC instrument till sin dator via USB och startar SC Controller ska programmet själv leta upp rätt com-port på datorn och identifiera instrumentet. Med andra ord ska det räcka att trycka på knappen Anslut för att logga in på instrumentet.

Första gången man ansluter sig till USB-porten på ett SC-instrument behöver man installera drivrutiner för porten. Dessa går att finna här. Ladda ner och installera VCP-drivers för ditt operativsystem.

Om det fortfarande inte fungerar. Säkerställ att du kör SC Controller med fulla rättigheter. Högerklicka på programikonen för SC Controller och välj Egenskaper. Klicka på fliken Kompatibilitet och bocka i rutan "Kör det här programmet som en administratör". Starta programmet och testa igen.

När jag försöker logga in med seriell kommunikation på ett instrument med PQ Controller får jag felmeddelandet ”Login failed”, vad gör jag för fel.

1. Kontrollera att du har angett instrumentets serienummer korrekt (endast 10 siffror).

2. Kontrollera att du angett rätt nummer på COM-porten. Om du endast har USB-portar på din dator och därför använder en USB-RS232-adapter så kontrollera numret via enhetshanteraren och enhetskategorin Portar (COM och LPT). Tänk på att USB-RS232-adaptern troligtvis behöver drivrutiner.

Mätning & Analys

Hur länge behöver jag mäta med mitt instrument för att en elkvalitetsrapport skapas?

Enligt de flesta elkvalitetsföreskrifter/normer ska mätningen pågå under en veckas tid. För Metrums instrument innebär detta följande:

Med portabla instrument behöver instrumentetet sitta upp under sju hela dygn där ett dygn alltid räknas mellan 00:00 till 24:00. I praktiken innebär det att mätningen bör pågå under 8 dagar. Om mätningen exempelvis startas på en onsdag kan mätningen stoppas och instrumentet monteras ned nästkommande torsdag. Utöver veckorapporten kommer varje dygn en dygnsrapport genereras som ger en indikation på hur veckorapporten kan komma att bli. Sju dygnsrapporter motsvarar en veckorapport.

För fast monterade instrument till exempel PQ120/140 och SC kommer veckorapporterna alltid genereras i början av veckan vid dygnsskiftet mellan söndag och måndag. För att en veckorapport ska genereras krävs att mätningen pågått under hela föregående veckan. För fasta instrument genereras inga dygnsrapporter.

Jag har gjort en energimätning med mitt mätinstrument, men energivärdena visar orimliga värden och orimlig riktning på energiflödet. Vad kan vara fel?

1. Kontrollera att spänningsfaserna är anslutna i rätt rotationsordning.

2. Kontrollera att strömtängerna är anslutna i rätt riktning. Pilen på strömtången ska peka mot lasten.

3. Kontrollera att spänningsmätning och strömmätning är kopplade i samma rotationsordning (rätt ström på rätt spänning).

Jag kan inte öppna mätfilen i PQ viewer, vad är fel?

Det kan finnas flera orsaker, men här följer några saker du kan testa.

1. Säkerställ att du har senaste PQ Viewer installerad. Senaste versionen finns alltid på vår sharepoint.

2. Testa att ladda ner filen igen.

3. Om du utfört steg 1 och steg 2 ovan och det fortfarande inte går att öppna mätfilen, skicka mätfilen till support(at)metrum.se.

Obalans är underkänd i rapporten och visar på ett orimligt högt värde >100%. Vad kan vara fel?

Spänningsfaserna har varit inkopplade på instrumentet med fel rotationsordning. För att åtgärda skifta fas L2 och L3 på instrumentet, kontrollera också att instrumentets statusdiod inte blinkar blått.

Vad ska mätas, huvudspänning eller fasspänning?

Enligt gällande elkvalitetsföreskrift EIFS 2013:1 rekommenderas att den uppmätta spänningen representeras som fasspänning då mätningen utförs på nominell systemspänning under 1000 volt. Vid mätning på referensspänning över 1000 volt rekommenderas att den uppmätta spänningen representeras som huvudspänning.