High-end portabelt mätinstrument för elkvalitet och störningsanalys

Metrum PQX3-FR-P portabelt mätinstrument är utvecklat för att möta höga krav avseende mät- och produktstandarder (PQI-A) samt kvalificerad störningsanalys. Mätinstrumenten är utrustade med multipla spännings- och strömingångar för flexibel användning inom många olika applikationsområden.

Högsta mätprestanda säkerställer tillförlitliga mätresultat inom såväl transmissions- och distributionsnät som utmanande industrimiljöer och anläggningar för förnyelsebar energi.

https://metrum.se/content/uploads/2021/10/thumbnails/pqx3-fr-pfront-4448-1000x0.jpg

Högsta mätprestanda

Metrum PQX3-portabla mätinstrument har högsta mätprestanda och använder hög samplingsfrekvens med stöd för samtliga mätkanaler. Det gör det möjligt att fånga kortvariga och snabba störningar och ger även stöd för att mäta betydligt högre frekvensområden där nya störningar introducerats på grund av exempelvis förnybara energikällor och laddstationer. PQX3-portabla klarar att mäta i enlighet med gällande mätstandarder (Klass A) samt inom de områden där störningar idag skapas men som ännu inte är inkluderade i aktuella föreskrifter för elkvalitet.

https://metrum.se/content/uploads/2021/10/thumbnails/pqx3-fr-pback-1-4454-1000x0.jpg

Stöd för fjärranslutning och realtidsanalys

Mätinstrumenten är utrustade med en mängd kommunikationsportar och har stöd för fjärranslutning. Användaren kan enkelt ansluta direkt till respektive mätinstrument från till exempel kontoret och studera realtidsvärden samt ändra konfiguration och därtill löpande ladda ner mätdata för analys. Detta alternativ erbjuder ett effektivare sätt att utföra mätuppdrag som sparar både tid och pengar.

https://metrum.se/content/uploads/2021/10/thumbnails/remote-control-4459-1000x0.png

Tekniska specifikationer

Ingångar/utgångar

Parametrar Specifikation Information PQX3-FR-P
Spänningsingångar 0-460 V RMS Differentiella spänningsingångar (+/-), 51,2 kHz/kanal 4
HF-spänningsingångar 0-6 kV topp Inbyggda högfrekvensingångar (1 MHz) 4
Strömingångar (BNC) 2 V RMS Strömtångsingångar 51,2 kHz/kanal 4
Strömingångar 0-10 A RMS Differentiella strömingångar (+/-), 51,2 kHz/kanal 5
Generella ingångar 4-20 mA Generella mätingångar 4
Digitala ingångar 20 V topp - 150 V topp Digitala ingångar som stöder FR-alternativ 4
Digitala utgångar Max 150 V topp (0.1 A) För larm och kontroll 2

Strömförsörjning

Parametrar Specifikation Information PQX3-FR-P
Matningsspänning 85-264 VAC/110-350 VDC (47-63 Hz) Ja
Inbyggd backup Ja

Normuppfyllande

Parametrar Specifikation Information PQX3-FR-P
IEC 62056, PQI-A Produktstandard för elkvalitetsmätare Ja
IEC 61000-4-30, Class A, ED.3 < 0,1 % Referensinstrument Ja
IEC 61000-4-7 Standard för övertonsmätning Ja
IEC 61000-4-15 Standard för flimmermätning Ja
EN 50 160 Beräknade i instrumentet Ja
EIFS 2013:1 Beräknade i instrumentet Ja
Nationella standarder (FoL, DEFU, NL, ZS387 etcetera) Stort antal standarder stöds Ja
Kundanpassade rapporter Beräknade i instrumentet Ja
Lagringsintervall Valbara lagringsintervall Ja
PQDIF-format Valbar export Ja

Instrument

Parametrar Information PQX3-FR-P
Minne 32 GB
Samplingsfrekvens, U/I Standardingångar Valbar samplingsfrekvens 51,2 kHz
Samplingsfrekvens, HF-ingångar 1 MHz
Noggrannhet IEC 61000-4-30, klass A < 0,1 %
Upplösning (U/I) Spännings-/strömingångar 16 bit
Upplösning (GI) Generella mätingångar 12 bit
Ingångsimpedans – spänningsingångar 10 MOhm
Ingångsimpedans – strömingångar (I5-I9) 10 mOhm
Anti-aliasfilter Ja
PLL-synkronisering Ja

Kommunikation

Parametrar Information PQX3-FR-P
USB Datorport Ja
USB 2 Datalagringsport Ja
Ethernet port 1 (RJ-45) Stödjer Modbus-TCP/OPC-UA/IEC61850 Ja
Ethernet port 2 (RJ-45) För redundans Ja
Tidssynkronisering För extern tidssynkronisering (NTP/PTP/IRIG-B) Ja