Övervakning, analys och rapportering

Metrums helautomatiska systemlösning PQ Controller DB är ett kraftfullt verktyg för heltäckande övervakning av strategiska punkter på alla nivåer i elnätet. Med fokus på effektivitet och användarvänlighet sker kontinuerlig insamling och presentation av energi-, elkvalitets- och störningsanalyser.

Till PQ Controller DB ansluts Metrums intelligenta instrument för mätning av energi- och elkvalitet, till exempel PQR, PQ140 och SC. Samtliga mätinstrument kan anslutas i olika delar av elnätet – från högspänning till lågspänning.

https://metrum.se/content/uploads/2018/06/thumbnails/db-viewerwith-device-1922-1000x0.png

Tilläggsmoduler

För att anpassa systemet till kundens behov finns det möjlighet att installera ett antal moduler som kompletterar funktionaliteten i grundutförandet. Dessa inkluderar GIS, Management Web Reports, Systemintegration, DB Web och Power Monitor.

Det intelligenta systemet inkluderar en rad användarvänliga analysverktyg, och data åskådliggörs genom grafiska presentationer anpassade efter användarens önskemål. Tack vare detta hjälper PQ Controller DB kunden att genomföra åtgärder som ger kostnadsbesparingar.