Nytt system för effektvisualisering

Effektövervakning är en viktig process för att identifiera aktuella och potentiella elkvalitetsproblem och hantera dem innan de blir okontrollerbara. Bra effektövervakningsutrustning kan ge tillförlitlig information om elkvalitet, elbehov och flöde.

Med Metrum Power Monitor får du lättillgänglig överblick över effektåtgången i ett antal valda utbytespunkter, individuellt och totalt. Dessutom uppdateras löpande en prognos för det slutliga timvärdet för innevarande timme. Upp till tre olika larmnivåer kan sättas för höga värden, och kopplas till automatiska SMS-larm.

https://metrum.se/content/uploads/2018/06/thumbnails/metrumpowermonitor-1944-1000x0.png

Med Power Monitor kan kunden...

  • Undvika kostsamma överskridanden av effekttariffer
  • Få bättre beslutsunderlag
  • Få kontroll på energiflöden
  • Ökad elkvalitetsuppföljning enligt gällande föreskrift (EIFS 2013:1)