Anpassade system ger stora vinster

Med hjälp av skräddarsydd elkvalitetsmätning har Sundsvall Elnät bättre och snabbare information om vad som händer i nätet. Avläsningen har blivit betydligt enklare och mer tillförlitlig.

– Vi kontaktade Metrum för att vi ville börja mäta elkvalitet, både för att säkerställa vår leveransprecision och för att möta framtida regleringar och förändringar, berättar Daniel Ytterström, driftingenjör på Sundsvall Elnät. Samarbetet inleddes redan 2005 och det var även då som de första mätenheterna installerades i strategiskt viktiga stationer.

I dag finns Metrum PQ140 i samtliga mottagnings- och fördelningsstationer och i en pågående leverans utrustas nätstationerna med Metrum SC. Instrumentet har hittills installerats i över 500 stationer. Metrum har även skräddarsytt mjukvaran så att mätdata kan exporteras direkt till informationssystemet Tekla Xpower. Efter anpassning kan också det befintliga insamlingssystemet MActor användas för kommunikationen med stationerna.

Sundsvall Elnät har ett stabilt nät och systemet identifierar sällan några stora problem, det rör sig främst om registrering av avvikelser. Metrums system ger information om vad som händer i nätet, vad som kan anses vara ”normalt”. Ett slags grundläge har etablerats och när nätet byggs ut, till exempel med anslutning till småskalig produktion, blir förändringarna enkla att följa.

– Metrums system gör att vi vet hur det ser ut överallt hela tiden, säger Daniel Ytterström. Vi vet vad vi har att utgå från och vi har dessutom en detaljerad historik till vårt förfogande.

Effektivt och exakt

Datainsamlingen på Sundsvall Elnät är idag enklare och mer tillförlitlig. Tidigare åkte personal ut till stationerna och läste av analoga instrument med tämligen grova uppskattningar. Nu sköts avläsningen på distans, samtidigt som de värden som registreras är mer exakta och felkällorna har blivit färre.

Daniel Ytterström framhåller att arbetet – eller systemet – aldrig blir klart, det utvecklas enligt principen om ständiga förbättringar. Även om många av funktionerna har funnits med från start så har exempelvis förlust- och effektanalyserna blivit betydligt bättre, vilket ger en bra grund för framtida projekteringar.

Enligt Daniel Ytterström valdes Metrum som leverantör eftersom de kunde leverera mätare som var anpassade efter Sundsvall Elnäts behov. Priset var bra och utrustningen kunde dessutom levereras snabbt.

– Metrum har varit mycket tillmötesgående och deras anpassade lösningar integrerar på ett utmärkt sätt i vår öppna plattform, säger Daniel. När det har funnits behov så har vi också fått fin hjälp från supporten, vi pratar direkt med deras tekniker utan onödiga mellanhänder.

Långsiktig investering

Även om satsningen på bättre mätmetoder har inneburit en initial investering så betalar det sig i längden. Som bonus tillkommer flera andra fördelar med systemet; så länge alla värden håller sig inom fastställda parametrar så finns det inget behov av tidsödande stickprov och kontroller.

– Så länge allt är ”grönt” så vet vi att det rullar på och fungerar precis som det ska, säger Daniel. Vi behöver inte kontrollera utan systemet övervakar sig självt.

Med Metrums utrustning installerad har också Sundsvall Elnät tagit ett viktigt steg i förberedelsen för Smart Grids, framtidens smarta elnät. Här handlar det om att hantera både in- och utflöde på nätet, från såväl stora som små aktörer.

– Vi strävar hela tiden efter att bygga upp ett flexibelt, framtidsinriktat och utbyggnadsbart system med en öppen och enkel plattform, avslutar Daniel Ytterström. Vi har mätarna på plats när Smart Grid introduceras på allvar.

Resultat av samarbetet
  • Bättre beslutsunderlag med hjälp av statistik och momentan avläsning
  • Effektiv kartläggning av elkvalitetsavvikelser
  • Förkortade avbrottstider
  • Total kontroll över energiflöden och störningar i det egna elnätet, vilket klargör ekonomiskt ansvar

Sundsvall Elnät AB är ett dotterbolag till kommunala Sundsvall Energi AB. Företaget bygger och förvaltar elnätet för 27 000 privatkunder och drygt 700 företags- och industrikunder i Sundsvall med omnejd. Energiomsättningen uppgår till 737 GWh.

Läs mer om Sundsvall Elnät