Höganäs Energi undviker dyra effekttoppar

Metrums anpassade mätsystem ger tidiga varningar som hjälper Höganäs Energi att undvika tarifföverträdelser. Samtidigt övervakas elkvaliteten och störningar i nätet.

– Vi har många villakunder anslutna i vår del av nätet, säger Anders Kallin, mätsystemansvarig på Höganäs Energi. Kalla vinterdagar, när berg- och luftvärme inte räcker till, använder många sina elpatroner för uppvärmning och eftersom alla gör det på samma gång skenar effekten.

För att förbättra kunskapen om sin effektförbrukning kontaktade Höganäs Energi ett antal leverantörer av mätutrustning. Valet föll på Metrum och 2009 inleddes den gemensamma utvecklingen av ett anpassat system för effektövervakning.

Höganäs energi använder idag Metrums mätinstrument PQ120 som kontrollmätare i ett antal mottagningspunkter. Det innebär att de mäter den totala effekten och energin som levereras in till nätområdet. Programvaran levererar automatiska prognoser av förväntade timvärden baserade på minutvärden från respektive mätinstrument. När den abonnerade effekttariffen riskerar att överskridas skickas larm via sms och e-post och personalen på Höganäs Energi har möjlighet att vidta åtgärder.

Kostsamt att överträda tariffen

Det är dyrt att överskrida tariffen – Höganäs energi betalar minst 250 000 kronor per tillfälle, vilket motsvarar ett extra effektsteg om en megawatt. Effekttopparna inträffar i regel tre till fyra gånger per år beroende på hur kall vintern är. Det innebär att den årliga besparingen uppgår till nära en miljon kronor.

– Tarifföverskridningar har kostat oss stora summor genom åren men med hjälp av tidiga varningar kan vi nu parera topparna med reservkraft och andra åtgärder, säger Anders Kallin.

Effektförbrukningen i nätet visas på monitorer som är placerad i anslutning till matsalen på Höganäs Energi. Visualiseringen är mycket uppskattad och monitorn har blivit en naturlig samlingsplats för medarbetarna.

Kontinuerlig elkvalitetsmätning

Med den nya mätutrustningen på plats mäter Höganäs Energi sitt effektuttag i realtid men samtidigt övervakar de även elkvaliteten enligt gällande föreskrifter. Det inkluderar bland annat detaljerad statistik över så väl förbrukning som eventuella störningar. Med kontinuerlig elkvalitetsmätning är det också möjligt att avgöra om en störning kommer inifrån nätet, till exempel till följd av en felkoppling eller problem hos en ansluten industrikund, eller om problemet ligger utom företagets kontroll.

Nätbolagen bär alltid ansvaret för att bevisa att den el som levereras till kunderna håller god kvalitet. För att ytterligare stärka sina möjligheter att verifiera kvaliteten har Höganäs Energi investerat i ett antal mindre instrument – Metrum SPQ – som kopplas upp direkt mot kunder som upplever problem. Framöver väntar också en satsning på utrustning för mätning på varje nätstation, ytterligare en åtgärd som kan hjälpa till att identifiera problem och begränsa avbrotten i nätet.

Anders Kallin betonar avslutningsvis att känslan, nu när mätutrustningen är installerad, är positiv och att man har bättre koll på förbrukningen än tidigare.

– Vi har haft ett fint samarbete med Metrum, som har varit både lyhörda och tillmötesgående. Under de år som systemet har varit i drift har det finslipats och flera smarta funktioner har adderats. Nu har vi en slutprodukt som fungerar mycket bra och som ger oss den information som vi behöver.

Resultat av samarbetet
  • Bättre beslutsunderlag inför nya installationer
  • Bättre beslutsunderlag med hjälp av statistik och momentan avläsning
  • Hjälp att inte överskridande effekttariffer
  • Strategisk förberedelse för framtidens smarta elnät

Höganäs Energi AB är ett kommunalt energibolag som levererar el, fjärrvärme och fibernät. Företaget har 15 000 elkunder och levererar 270 GWh. Omsättningen är cirka 100 MSEK.

Läs mer om Höganäs Energi