Rätt position i en utmanande förändring

Robert Olofsson, vd på Metrum Sweden AB.

Just nu upplever vi stor efter­frågan på våra produkter, vilket är mycket glädjande. För det gånga året noterade vi försäljningsrekord på vår svenska hemma­marknad, fortsatt tillväxt internationellt samt, inte minst, ett kraftigt förbättrat resultat.

Elbranschen utmanas av såväl kapacitetsbrist i delar av elnätet som ökande andel förnyelse­bara energikällor. Till det kommer ett antal snabba förändringar i de lokala näten, vilket sammantaget gör att behovet av proaktiva mätningar och dynamiska lösningar fortsätter att växa.

Läs Robert Olofssons ledare →

Nya högpresterande mätinstrument

Metrum lanserar nu inte enbart ett utan två nya mätinstrument som båda utgår från den högpresterande PQX3-plattformen. Instrumenten möter marknadens ökande behov av såväl mätning som reglering. De ger därtill möjlighet att leverera tillförlitlig information om elnätet, vilket inkluderar stöd för realtidsanalys och proaktiv störningsanalys. 

Mätinstrumenten är referensinstrument och uppfyller både Klass A mätnoggrannhet och gällande produktstandard för elkvalitets­instrument (PQI-A, IEC 61000-4-30/IEC 62586). De är anpassade för att kunna installeras i olika miljöer med tillämpningar för både nätbolag och industriföretag.

Läs mer →

Dynamisk övervakning, kontroll och reglering

Det krävs nya tekniska lösningar för att maximera kapacitet och flexibilitet i elnätet utan kostsamma omkonstruktioner. Metrums PQX3-serie har vidareutvecklats med nya funktioner för dynamisk övervakning, kontroll och reglering av komponenter i elnätet. Exempel på tillämpningar är FFR (frekvensreglering), energilager, kondensatorbatterier och aktiv laststyrning.

Lösningarna är kostnadseffektiva eftersom både mätning och reglering hanteras av samma instrument. Styrningen dokumenteras också, vilket möjliggör löpande uppföljning.

Läs mer →

Metrum utvald partner i nytt Vinnova-projekt

Metrum har blivit utvalda att medverka i Vinnova-projektet VISA 5G tillsammans med Hitachi Energy, IETV, Ericsson, Telia och Luleå tekniska universitet. Projektets syfte är att utvärdera och demonstrera transformator­stationsautomation över 5G.

Metrums kommer leverera mätsystem och PQX3-instrument för Vattenfalls transformatorstation i Älvkarleby samt delta som kompetenspartner för test och utvärdering.

Läs mer →

Metrum detekterade större störning

Den större störning som inträffade i Svenska Kraftnäts station i Hagby tisdagen den 25 april registrerades av Metrums mätsystem med högupplöst mätdata både före och efter störningen. Det gör det möjligt att analysera förloppet i detalj och kartlägga hur elnätet inklusive backup- och reglersystem påverkades.

Metrums PQX3-serie mäter, analyserar och rapportera enligt gällande mätstandarder och normer. En separat mjukvaruoption ger möjlighet att lagra och streama högupplöst mätdata.

Läs mer →

Nytt ramavtal med Svenska Kraftnät

Metrum har vunnit en strategiskt viktig upphandling från Svenska Kraftnät som avser elkvalitets- och kontroll­mätare för installation i samtliga stamnätstationer.

– Vi är mycket glada för att Svenska Kraftnät har valt oss som leverantör av framtidens elkvalitets- och kontrollmätare, säger Robert Olofsson, vd på Metrum. Vi ser fram emot att fortsätta vårt samarbete för att stärka det svenska elnätet och möjliggöra förebyggande insatser för optimerad och säker drift.

Metrum har tidigare levererat kontrollmätare, stations­mätare för lokalkraft, mätare för HVDC samt mätare för proaktiv störningsanalys och feldetektering till Svenska Kraftnät. Även Metrum PQ Controller används för kontinuerlig analys.

Läs mer om ramavtalet →

Alleima väljer Metrum för heltäckande mätsystem

Det svenska stålindustribolaget Alleima genomför en storsatsning på optimerad eldrift som inkluderar förebyggande analyser, säkerställd elkvalitet och minskade energiförluster. De har valt Metrum som leverantör av ett nytt heltäckande mätsystem.

– Vi tackar för förtroendet och ser fram emot ett fortsatt nära samarbete där vi tillsammans kan vidareutveckla våra lösningar så att de ger maximal nytta för Alleimas verksamhet, säger Robert Olofsson, vd på Metrum.

Metrums helhetslösning hos Alleima inkluderar Metrums PQ Controller System för elkvalitets- och störningsanalys samt PQ WEB, Power Monitor och PQ4Cast som ger möjlighet till ökad medvetenhet om elkvalitet och förebyggade analyser.

Läs mer om samarbetet →

Realtidsanalys och SCADA-integration hos Sundsvall Elnät

Exempel på SCADA i driftcentral och realtidsanalys med Metrum SC.

Sundsvall Elnät investerar i ny kommunikations­utrustning för att möjliggöra förbättrad insamling av mätvärden från sina nya elmätare. Samtidigt passar de på att ansluta befintliga elkvalitetsmätare till den nya kommunikationsinfrastrukturen.

– Med hjälp av den nya kommunikationsutrustningen får vi en momentan överblick över elnätet, säger Erik Runa, driftingenjör på Sundsvall Elnät. Vid felsökning kan vi se spänningsnivån på samtliga nätstationer, och det går snabbt att upptäcka avvikelser.

Metrums mätare registrerar elkvalitet, spänning, ström och total effekt i nätstationen. Långtidsdata och rapporter presenteras sedan av Metrums system DB Viewer, medan realtidsvärden på spänning, ström och total effekt visas i SCADA-systemet.

Läs mer om samarbetet →

Webbsända seminarier

Klientanvändare del 1
Webbsänds den 25 maj
Mer information och anmälan →

Klientanvändare del 2
Webbsänds den 21 juni
Mer information och anmälan →

Elkvalitetsutbildning

Elkvalitetsutbildning
Borås den 7 september
Mer information och anmälan →