Det krävs nya tekniska lösningar för att maximera kapacitet och flexibilitet i elnätet utan kostsamma omkonstruktioner. Metrums PQX3-serie har vidareutvecklats med ny funktionalitet för dynamisk övervakning, kontroll och reglering av komponenter i elnätet.

Exempel på tillämpningar är FFR (frekvensreglering), energilager, kondensatorbatterier och aktiv laststyrning. Lösningarna är kostnadseffektiva eftersom både mätning och reglering hanteras av samma instrument. Dessutom dokumenteras styrningen vilket möjliggör löpande uppföljning.