Metrum har blivit utvalda till VISA 5G-projektet tillsammans med partners Hitachi Energy, IETV, Ericsson AB, Telia och Luleå tekniska universitet (LTU). Projektets syfte är att utvärdera och demonstrera leverantörsoberoende transformatorstationsautomation över 5G. 

Metrum har blivit utvalda till VISA 5G-projektet tillsammans med partners Hitachi Energy, IETV, Ericsson AB, Telia och Luleå tekniska universitet (LTU). Projektets syfte är att utvärdera och demonstrera leverantörsoberoende transformatorstationsautomation över 5G.

Metrum kommer inom projektet leverera mätsystem och PQX3-instrument för inkluderad demonstrator i Vattenfalls transformatorstation i Älvkarleby samt delta som kompetenspartner för test och utvärdering av hur 5G kommunikation kan användas för framtidens stationsmätning, övervakning och kontroll.

Metrums VD, Robert Olofsson ”Vi är stolta och tacksamma att ha blivit utvalda som partner i detta mycket intressanta projekt där så många högteknologiska och storskaliga bolag deltar för utvärdering av hur 5G-kommunikation kan användas i framtidens stationsövervakning och kontroll”.

Projektinformation:

http://visa5g.se/