Det svenska stålindustribolaget Alleima genomför en storsatsning på optimerad eldrift som inkluderar förebyggande analyser, säkerställd elkvalitet och minskade energiförluster.

För att möjliggöra optimerad eldrift som inkluderar förebyggande analyser, säkerställd elkvalitet och minskade energiförluster har stålindustribolaget Alleima valt Metrum som leverantör av ett nytt heltäckande mätsystem.

– Vi tackar för förtroendet och ser fram emot ett fortsatt nära samarbete där vi tillsammans kan anpassa och vidareutveckla våra lösningar så att de ger maximal nytta för Alleimas verksamhet, säger Robert Olofsson, vd på Metrum.

Metrums helhetslösning hos Alleima inkluderar Metrums PQ Controller System för elkvalitets- och störningsanalys samt PQ WEB, Power Monitor och PQ4Cast som ger möjlighet till ökad medvetenhet om elkvalitet och förebyggade analyser. Även systemintegration med Affectus ALBA ingår i leveransen, vilket möjliggör uppföljning från energimätning inklusive interndebitering.

Välkommen att kontakta oss för mer information om våra heltäckande systemlösningar för industriella miljöer.