Just nu upplever vi stor efter­frågan på våra produkter, vilket är mycket glädjande. För det gånga året noterade vi försäljningsrekord på vår svenska hemma­marknad, fortsatt tillväxt på ett antal internationella marknader samt, inte minst, ett kraftigt förbättrat resultat.

Elbranschen utmanas av såväl kapacitetsbrist i delar av elnätet som ökande andel förnyelse­bara energikällor. Till det kommer ett antal snabba förändringar i de lokala näten, vilket sammantaget gör att behovet av proaktiva mätningar och dynamiska lösningar fortsätter att växa.

Tack vare framgångsrik positionering i denna utveckling har Metrum vunnit en strategiskt viktig upphandling från Svenska Kraftnät. Ramavtalet avser leverans av ett stort antal elkvalitets- och kontrollmätare till det svenska transmissionsnätet.

Vi har även vidareutvecklat mätinstrument och system för styrning och reglering. Det tillför ett stort värde eftersom kvalificerade mätningar nu kan kompletteras med dynamisk kontroll av till exempel energilager, kondensatorbatterier. Dessutom tillkommer nya funktioner som till exempel aktiv lastbortkoppling vid störningar och större frekvensförändringar i elnätet.

En mängd nya produkter kommer att lanseras under 2023 och vid årets Elfack-mässa i Göteborg presenterar vi de första nyheterna. Mer information hittar du i vårt nyhetsflöde på webbsidan. Vi hörs och ses!

Robert Olofsson
Vd Metrum