Metrum har vunnit en större strategisk upphandling till Svenska Kraftnät som innebär att bolaget har tecknat ett nytt ramavtal. Avtalet inkluderar leverans av nya elkvalitets- och kontrollmätare för installation i samtliga stamnätstationer vilket ger en stor volym av kvalificerade mätare i Sveriges transmissionsnät. Bild: Svenska Kraftnät, fotograf Tomas Arlemo.

Metrum har nyligen vunnit en större strategisk upphandling till Svenska Kraftnät som innebär att bolaget har tecknat ett nytt ramavtal. Avtalet inkluderar leverans av nya elkvalitets- och kontrollmätare för installation i samtliga stamnätstationer vilket ger en stor volym av kvalificerade mätare i Sveriges transmissionsnät.

Metrum är sedan tidigare systemleverantör till Svenska Kraftnät och har utöver kontrollmätare även levererat en stor volym av stationsmätare för lokalkraft, mätare för HVDC samt mätare för proaktiv störningsanalys och feldetektering.

Svenska Kraftnät använder Metrums heltäckande insamlings- och analyssystem (Metrum PQ Controller) för kontinuerlig analys samt har därutöver integrerat Metrums system med ett antal externa system för ökad nytta av insamlad mätdata.

Metrums VD (Robert Olofsson) ”Vi är tacksamma och väldigt glada att Svenska Kraftnät har valt Metrum som leverantör av framtidens elkvalitets- och kontrollmätare för transmissionsnätet och ser fram emot att fortsätta vårt samarbete inom en rad olika områden som kan stärka Sveriges elnät och möjliggör förebyggande insatser för optimerad drift och minimerade driftstörningar”.

Det svenska transmissionsnätet för el består av cirka 16 000 km kraftledningar, drygt 175 transformator- och kopplingsstationer samt utlandsförbindelser med både växel- och likström.