Ökad försäljning och flera produktnyheter

Robert Olofsson, vd på Metrum Sweden AB.

Vi på Metrum ser ett snabbt växande behov av tillförlitliga mätsystem för såväl elnätsbolagen som industrin, vilket har sin bakgrund i de snabba förändringar som sker inom energisektorn. Såväl kapacitetsbrist i vissa delar av elnäten som den ökande andelen förnyelsebara energikällor och därtill snabba förändringar i lokalnäten gör att behovet av proaktiva mätningar och dynamiska lösningar ökar för varje dag.

För att möta denna utveckling har Metrum tecknat ett strategiskt samarbetsavtal med Hitachi Energy som innebär att vi kan hjälpa våra gemensamma kunder med helhetslösningar – allt från mätning till analys och slutligen en kostnadseffektiv åtgärd.

Läs Robert Olofssons ledare →

Nya Metrum PQX3 FFR ger balans i nätet

Tillsammans med våra samarbetspartner har vi utvecklat Metrum PQX3 FFR – ett typgodkänt instrument som ger mätvärden för distribuerad frekvensstyrning i elnätet.

FFR står för Fast Frequency Reserve, vilket är ett sätt att decentraliserat och reaktionssnabbt tillhandahålla balanskraft med hjälp av stora batterianläggningar. Metrum PQX3 FFR ger snabba mätvärden med stor robusthet och hög precision och är på så vis en kritisk komponent i frekvensstyrningssystemet.

Läs mer och hämta produktblad →

Ökad flexibilitet med portabelt mätinstrument

Metrum PQX3-FR-P är ett portabelt mät­instrument som möter behovet av tillförlitliga mätningar i dagens elnät. Instrumentet är en vidare­utveckling från Metrums senaste PQX3-­plattform och uppfyller produktstandarder för Klass A elkvalitetsinstrument (PQI-A).

Instrumentet ger möjlighet till kvalificerad störnings­analys och mätning i högre frekvensområden, där nya störningar uppstår som ännu inte ingår i aktuella föreskrifter för spänningskvalitet.

Läs mer och hämta produktblad →

Metrum på Conferencia Smart Energy

Under mars medverkade Metrum på en vetenskaplig konferens om smart energi med deltagare från den colombianska industri- och energisektorn. Konferensen arrangerades av Universidad Nacional i Bogotá, Colombia.

Henrik Tuvesson, affärsutvecklare på Metrum, var inbjuden för att berätta om betydelsen av elkvalitetsmätning i smarta elnät. Övriga talare och panelister kom bland annat från KTH, elbolaget Celisia samt Niftyenergy, som är Metrums distributör i Sydamerika.

Kontakta Henrik Tuvesson för mer information →

Metrum fortsätter satsa på Australien

Genom partneravtal med distributören KingHill Pty Ltd och konsultbolaget K-Bik Power för teknisk support har Metrum etablerat sig i Australien. Metrum erbjuder lokal närvaro med hög teknisk kompetens och förståelse för kundernas verksamhet och förutsättningar.

Under februari besökte Jonas Lindholm, grundare av KingHill Pty Ltd, Metrum i Göteborg för att diskutera möjligheter och planerade marknadsaktiviteter på den australienska marknaden.

Kontakta Robert Olofsson för mer information →

Samarbete med Hitachi Energy inom elkvalitet

Hitachi Energy och Metrum har inlett ett utvecklings­samarbete för att hitta lösningar på problem med elkvalitet kopplat till förnybar elproduktion och laddning av elfordon.

– Efterfrågan ökar på mätsystem som möjliggör en mer dynamisk balans i elnätet, säger Robert Olofsson, vd på Metrum. Kunskapen från mätningarna gör att Hitachi Energy kan installera lösningar som hanterar kvalitetsproblem i elnätet.

Läs mer om samarbetet →

Elkvalitetsmätning på Tidaholms Energi

Tidaholms Energi gör en omfattande satsning på att börja mäta elkvalitet. Bland vinsterna finns ökad leveranssäkerhet, möjlighet till proaktivt underhåll samt bättre nätinformation.

– Elkvalitetsmätning blir allt viktigare för att vi ska kunna erbjuda en bra produkt med hög leveranssäkerhet, säger Magnus Sjögren, elnätschef på Tidaholms Energi. Vi vill vara mycket mer proaktiva än vi är idag. I stället för att kunderna ringer till oss och berättar att något är fel så ska vi planera in driftstoppen och informera med god framförhållning.

Läs mer och se film →

Metrum säkerställer drift för datacenter i Dubai

Ett av världens största mjukvaruföretag har valt Metrum som leverantör för elkvalitetsmätning i flera stora datacenter som byggs i Dubai. Ordern omfattar Metrum PQX3-FR och Power Monitor för kontinuerlig och proaktiv övervakning av alla huvudmätare i serverhallarna.

Metrums system kommer användas för att övervaka strömförsörjningen, ge tidiga varningar vid störningar samt möjliggöra förebyggande underhåll. Automatiska rapporter visar resultat och trender för de olika mätpunkterna.

Kontakta Robert Olofsson för mer information →

Seminarier

Proaktiv mätning i lågspänningsnät
Webbsänds den 9 juni
Mer information och anmälan →

Utbildningar

Elkvalitetsutbildning
Borås den 10 maj
Mer information och anmälan →

Klientanvändare del 2
Webbsänds den 26 maj
Mer information och anmälan →