Metrum har glädjen att lansera ett helt nytt portabelt mätinstrument som möter behovet av tillförlitliga mätningar i dagens elnät – Metrum PQX3-FR-P.

Mätinstrumentet är en vidareutveckling från Metrums senaste PQX3-mätinstrumentplattform och uppfyller produktstandarder för Klass A elkvalitetsinstrument (PQI-A).

Instrumentet ger möjlighet till kvalificerad störningsanalys och mätning i högre frekvensområden, där nya störningar uppstår som ännu inte ingår i aktuella föreskrifter för spänningskvalitet. Det innebär att användaren får en heltäckande bild av hur elnätet ser ut – i förhållande till föreskrifter och långt utöver vad dessa innefattar.

Instrumentet är utrustat med ett stort antal mätingångar och klarar mätning av flera parallella mätobjekt tack vare hela 9 strömkanaler. Det har därtill både generella och digitala in-/utgångar som med fördel används för att komplettera mätningen. Ett exempel är möjligheten att synkronisera mätningar i exempelvis vindkraftparker med uppmätt vindhastighet som korrelation med elkvalitetsmätning och effektanalys. I stationsmiljöer finns även möjlighet att trigga kurvformsinspelning både via mjukvara och via externa signaler som till exempel brytarlägen.

PQX3-FR-P är ett mycket kvalificerat mätinstrument för alla typer av mätningar i moderna elnät som innefattar transmissions- och distributionsnät, förnybara energikällor, industrimiljöer, laddstationer, datacenter och mycket mer …

Mer information och produktblad →