Robert Olofsson: Vi på Metrum ser ett snabbt växande behov av tillförlitliga mätsystem för såväl elnätsbolagen som industrin, vilket har sin bakgrund i de snabba förändringar som sker inom energisektorn.

Såväl kapacitetsbrist i vissa delar av elnäten som den ökande andelen förnyelsebara energikällor och därtill snabba förändringar i lokalnäten gör att behovet av proaktiva mätningar och dynamiska lösningar ökar för varje dag.

För att möta denna utveckling har Metrum tecknat ett strategiskt samarbetsavtal med Hitachi Energy som innebär att vi kan hjälpa våra gemensamma kunder med helhetslösningar – allt från mätning till analys och slutligen en kostnadseffektiv åtgärd.

Föregående år var delvis utmanande med fortsatt pandemi, men vi lyckades ändå säkerställa en ökad försäljning på över 30 procent jämfört med föregående år. Därtill vann vi flera större upphandlingar både i Sverige och inter­nationellt. Vi adderade också nya kundsegment som har behov av proaktiva mät­system, ett exempel är ett av världens största datacenter som nyligen har byggts i Dubai.

Utöver detta utvecklade och lanserade vi under förra året ett antal nya instrument­modeller och adderad funktionalitet, bland annat nya optioner för att komplettera mätningen med möjlighet till dynamisk styrning. Ett exempel är ny option för streaming av högupplöst mätdata för frekvensreglering (FCR/FFR).

Under det innevarande året kommer Metrum lansera ett antal nya underhålls- och mättjänster och för att sätta tryck i det arbetet har vi nyligen utökat organisationen med ytterligare en supportingenjör. Vi hälsar Niklas Klasson, högskoleingenjör inom energi och elkraft, välkommen till oss på Metrum!

Vi fortsätter också att satsa på utbildningar och seminarier, där vi har sett en stor efterfrågan från våra kunder och andra intresserade. Våra kommande aktiviteter visas här i nyhetsbrevet och kan bokas på webbsidan.

Vi fram emot ett riktigt spännande år med nya projekt tillsammans med våra kunder och samarbetspartner. Vi hörs och ses!

Robert Olofsson
Vd Metrum