Förutsättningar för ett starkt år

2020 blev ett år som innehöll stora prövningar och ändrade planer för oss alla. För Metrums del har det varit en stor fördel att vår svenska hemmamarknad också är vår största marknad. Därtill har vi störst andel kunder inom segmentet nätbolag, där intäkterna inte har påverkats av pandemin utan där investeringar och utvecklingsprojekt till stor del har genomförts enligt plan. Vi har levererat produkter och lösningar till kunder enligt vår försäljningsbudget vilket är mycket glädjande under rådande omständigheter.

Läs Robert Olofssons ledare →

Robert Olofsson, vd Metrum

Ny nätstationsanalysator för proaktiv kontroll

Lågspänningsnätet utmanas alltmer av solcellsanläggningar och ökat effektuttag i lokala delar till följd av elbilsladdning. Därför har Metrum utvecklat och anpassat en ny nät­stationsanalysator för lågspänningsnät – Metrum SC FR.

Den nya nätstationsanalysatorn uppfyller alla mätbehov i lågspänningsnät och inkluderar såväl elkvalitetsmätning och rapportering enligt svenska EIFS 2013:1 som nya mätalgoritmer för avancerad störningsanalys. Metrum SC FR installeras som fristående mätare på befintlig mätartavla men erbjuds även kapslad.

AI-lösning analyserar störningar

Metrum utvecklar just nu en ny lösning för snabb identifiering av registrerade fel i Metrums PQ-system. Det nya systemet bygger på neurala nätverk och djupinlärning och till skillnad ifrån tidigare AI-system används flera djupa lager av artificiella neuroner som successivt skjuter information fram och tillbaka.

Med hjälp av inspelad PQ-data från system runtom i världen har Metrums nya AI-lösning lärts upp för att snabbt och enkelt kunna presentera sannolika feltyper för användaren. Just nu pågår en utvärderingsfas där systemet testas mot data hos ett svenskt elnätsbolag.

Metrum R&D med fokus på AI

Sebastian Östnell ansvarar för Metrums AI-utveckling

Metrum har under de senaste åren byggt upp kompetens och vissa lösningar inom maskininlärning. Nu pågår utvecklingen av en generell AI-plattform som ska förstärka Metrums erbjudande och höja värdet för kunderna. 

– Vi fokuserar primärt på att bygga upp funktioner för att identifiera fel i elnätet och lämna rekommendationer till operatören, säger Sebastian Östnell som arbetar i Metrums R&D-team med ansvar för AI-utveckling.

Läs intervjun med Sebastian Östnell →

Framgångsrika installationer i Bolivia

Under 2020 har Metrum installerat elkvalitetssystem i flera fördelningsstationer hos det bolivianska elnäts­bolaget SEPSA. Systemen hjälper SEPSA att öka tillförlitligheten i sina leveranser, öka effektiviteten i drift och underhåll samt minska störningar och elkvalitetsproblem. Det svenska statliga investeringsbolaget Swedfund har delfinansierat projektet där Metrum har utbildat en lokal utvecklings­partner, EP&E, samt SEPSA inom elkvalitet.

SEPSA ansvarar för distribution av elkraft inom Potosí, ett av Bolivias nio departement med drygt 800 000 invånare. Elnätet är totalt 8 500 kilometer långt och Metrums installationer har genomförts på cirka 4 300 meters höjd.

Strategisk satsning på Australien

Genom partneravtal med distributören KingHill Pty Ltd och konsultbolaget K-Bik Power för teknisk support etablerar Metrum en långsiktig närvaro på den australiensiska marknaden. Metrum kan nu erbjuda lokal närvaro med hög teknisk kompetens och förståelse för kundernas verksamhet och förutsättningar.

Det finns stora likheter mellan de svenska och australiensiska elnäten och Metrums insikter och framgångsrika projekt kan därför bidra till smartare lösningar för australiensiska kunder. Samtidigt kan nya lärdomar från samarbeten i Australien användas för att fortsätta bygga kundnytta för Metrums svenska kunder.

Seminarier

Proaktiv mätning i lågspänningsnät
Webbsänds den 13 april
Mer information och anmälan →

Effektanalys
Webbsänds den 15 april
Mer information och anmälan →

Metrum Cloud, PQ Web, Power Monitor
Webbsänds den 21 april
Mer information och anmälan →

Systemintegration
Webbsänds den 5 maj
Mer information och anmälan →

Proaktiva lösningar med hjälp av AI
Webbsänds den 8 juni
Mer information och anmälan →

Utbildningar

Klientanvändare del 1
Webbsänds den 29 april
Mer information och anmälan →

Klientanvändare del 2
Webbsänds den 31 maj
Mer information och anmälan →

Klientanvändare del 3
Webbsänds den 17 juni
Mer information och anmälan →