2018 blev ett rekordår för Metrum, där försäljningen ökade med 65%. Ett enormt intresse för elkvalitetsmätning och Metrums produkter och tjänster, både i Sverige och utomlands, både från elnätsbolag och industriföretag. Denna ökning visar på ett stort fortsatt förtroende från existerande kunder, som köper mer av Metrum, men också nya kunder som ser att Metrum är det världsledande systemet och mätinstrument för energi- och elkvalitetsmätning. Mest moderna användarvänliga systemet, med mest funktionaliteter och enkel rapportering. 2018 års försäljning kom också från den nya och senaste PQX3 plattformen,

2018 blev ett rekordår för Metrum, där försäljningen ökade med 65%. Ett enormt intresse för elkvalitetsmätning och Metrums produkter och tjänster, både i Sverige och utomlands, både från elnätsbolag och industriföretag. Denna ökning visar på ett stort fortsatt förtroende från existerande kunder, som köper mer av Metrum, men också nya kunder som ser att Metrum är det världsledande systemet och mätinstrument för energi- och elkvalitetsmätning. Mest moderna användarvänliga systemet, med mest funktionaliteter och enkel rapportering. 2018 års försäljning kom också från den nya och senaste PQX3 plattformen, där många ser nya möjligheter med detta nya instrument, inte minst med tanke på att integrera data in till andra system. Även Metrums stora satsningar på R&D visar framgång, där nya AI och mönsterigenkänningsmoduler såsom PQ4cast nu kan leverera trendanalys, möjlighet att se in i framtiden, upptäcka problem innan allvarliga störningar uppstår. Metrum är marknadsledande i Sverige, där över 75 av de 100 största elnätsbolagen använder Metrum. Intresset utomlands för Metrum ökar markant, där nu över 30 länder använder Metrum. Metrum har idag egna säljare på varje kontinent i världen, så kontakta gärna dem direkt för mer information: https://metrum.se/sv/om/vara-medarbetare/