Succé för nya PQX3-serien

Metrums senaste instrumentserie är här med hög mätteknisk prestanda som till exempel möjlighet till realtidsvisualisering av elnätsmiljöer.

Metrum ställer ut på Energimässan

Den 22-23 maj medverkar Metrum som utställare på Energimässan i Stockholm. Energimässan är en viktig mötesplats för tankeledare och innovatörer från hela energisystemet och för alla som arbetar med energi-, miljö och hållbarhetslösningar.

Metrum utvecklar mätteknik för supratoner i Vinnova-finansierat projekt

I ett Vinnova-finansierat projekt som drivs av RISE har Metrum fått uppdraget att tillhandahålla mätsystem för kalibrering av elkvalitetsmätare för supratoner. Nya PQX3-serien ska användas för utvärdering och analys.

Australienska CSBP investerar i mätning av elkvalitet

Tidigare har olika fel i anläggningarnas interna 22 kV-nät resulterat i avbrott och utrustningsfel. Därför valde CSBP att investera i Metrums PQX3-instrument för övervakning och analys av elkvalitet.

Metrum levererar PQX3-FR-mätare i utvecklingsprojektet VISA 5G

Metrum levererade nyligen ett antal PQX3-FR-instrument till Vattenfalls testanläggning i Älvkarleby och vidareutvecklar nu elkvalitetsinstrumentens protokoll (OPC-UA) för datastreaming och utvärdering av framtida 5G-lösningar inom stationskontroll.