Metrum PQX3 FFR ger balans i nätet

Metrum PQX3 med FFR-optionen tillhandahåller mätvärden för distribuerad frekvensstyrning i elnätet. Vi har tillsammans med våra samarbetspartner tagit fram en typgodkänd produkt för FFR (Fast Frequency Reserve).

Ökad försäljning och flera produktnyheter

Robert Olofsson: Vi på Metrum ser ett snabbt växande behov av tillförlitliga mätsystem för såväl elnätsbolagen som industrin, vilket har sin bakgrund i de snabba förändringar som sker inom energisektorn.

Metrum säkerställer drift och tillgänglighet för datacenter i Dubai

Ett av världens största mjukvaruföretag har valt Metrum som leverantör för elkvalitetsmätning i flera stora datacenter som byggs i Dubai, Förenade Arabemiraten.

Metrum på Conferencia Smart Energy

Under mars medverkade Metrum på en vetenskaplig konferens om smart energi med deltagare från den colombianska industri- och energisektorn. Konferensen arrangerades av Universidad Nacional i Bogotá, Colombia.

Strategiskt samarbete med Hitachi Energy kring mätning och lösningar inom elkvalitet

Hitachi Energy och Metrum inledde under 2021 ett utvecklingssamarbete för att hitta lösningar på problem med elkvalitet kopplat till en större andel förnybar elproduktion och laddning av elfordon.