Utbildning: Industriell kurs om elkvalitet.
Kursledare: Vår nära samarbetspartner Math Bollen.
När: 22 – 23 maj 2019.
Var: Campus Skellefteå
Mer info: www.ltu.se/research/subjects/Elkraftteknik/Utbildning/Industriell-kurs-om-elkvalitet-1.179269
Elkraftgruppen vid Luleå tekniska universitet i Skellefteå har gjort en hel del världsledande forskning inom elkvalitet och i närliggande områden Forskningen utförs ofta i samarbete med svenska företag och resultat sprids till industriella företag, elnätsägare och andra intressenter, både i Sverige och i resten av världen.
Som del av kunskapsspridningen kommer Math Bollen och Sarah Rönnberg att ge en tvådagars kurs om praktiska och teoretiska aspekter av elkvalitet.

Utbildning: Industriell kurs om elkvalitet.

Kursledare: Vår nära samarbetspartner Math Bollen.

När: 22 – 23 maj 2019.

Var: Campus Skellefteå

Mer info: www.ltu.se/research/subjects/Elkraftteknik/Utbildning/Industriell-kurs-om-elkvalitet-1.179269

Elkraftgruppen vid Luleå tekniska universitet i Skellefteå har gjort en hel del världsledande forskning inom elkvalitet och i närliggande områden Forskningen utförs ofta i samarbete med svenska företag och resultat sprids till industriella företag, elnätsägare och andra intressenter, både i Sverige och i resten av världen.

Som del av kunskapsspridningen kommer Math Bollen och Sarah Rönnberg att ge en tvådagars kurs om praktiska och teoretiska aspekter av elkvalitet. Det krävs inga avancerade förkunskaper förutom grundläggande förståelse för elnätet och elkraft-teknisk terminologi. Kursen kommer att ges på Svenska.