Vid 2020-års början lanserades Metrums nya hosting-tjänst ”Metrum Cloud”. Lösningen har tagits emot mycket väl från våra kunder och upplevs av många som ett väldigt användarvänligt och tidsbesparande upplägg. Metrum Cloud säljs som en tjänst där Metrum administrerar samtliga systemdelar inklusive möjligheten att få hjälp med konfiguration av installerade mätinstrument, addera nya användare samt vid behov även lägga till nya applikationer. Därtill ansvarar Metrum för kontinuerlig driftkontroll samt för löpande uppgraderingar av systemet och tillhörande applikationer.

Vid 2020-års början lanserades Metrums nya hosting-tjänst ”Metrum Cloud”. Lösningen har tagits emot mycket väl från våra kunder och upplevs av många som ett väldigt användarvänligt och tidsbesparande upplägg. Metrum Cloud säljs som en tjänst där Metrum administrerar samtliga systemdelar inklusive möjligheten att få hjälp med konfiguration av installerade mätinstrument, addera nya användare samt vid behov även lägga till nya applikationer. Därtill ansvarar Metrum för kontinuerlig driftkontroll samt för löpande uppgraderingar av systemet och tillhörande applikationer.

Metrum Cloud innefattar i grundutförande en central databas (SQL Server) där all mätdata hanteras samt Metrums web-klient ”PQ WEB”. Det är enkelt att t.ex. addera användare i systemet samt att som administratör skräddarsy olika konton med olika behörighet t.ex. vilka mätinstrument som skall visas.

Metrum PQ WEB innefattar allt från händelselistor, rapporter samt långtidsdata för olika mätparametrar och är tydligt och användarvänligt. Då det är en web-applikation så behövs ingen separat installation av program utan programmet startas direkt via redan installerad WEB-läsare.

Lösningen innebär att våra kunder kan fokusera på den elektriska installationen av sina inköpta mätinstrument och undvika tidskrävande planering av systeminstallation och interna IT-relaterade frågor. Metrum Cloud ger även möjlighet att på enklast möjliga sätt kunna addera och testa Metrums olika applikationer inkluderat Metrums prognosverktyg ”PQ4Cast”.

Varmt välkomna att kontakta någon av våra säljare för mer information!