Genom partneravtal med distributören KingHill Pty Ltd och konsultbolaget K-Bik Power för teknisk support etablerar Metrum en långsiktig närvaro på den australiensiska marknaden.

Metrum kan nu erbjuda lokal närvaro med hög teknisk kompetens och förståelse för kundernas verksamhet och förutsättningar. Det finns stora likheter mellan de svenska och australiensiska elnäten och Metrums insikter och framgångsrika projekt kan därför bidra till smartare lösningar för australiensiska kunder. Samtidigt kan nya lärdomar från samarbeten i Australien användas för att fortsätta bygga kundnytta för Metrums svenska kunder.