Skövde kommun inser att fler och fler installerar solpaneler på sina hus. Förutom att det är ny teknik, skapar det också nya utmaningar för Skövde Energi. Kommunen vill givetvis uppmuntra utvecklingen men vill också vara förberedda på att hantera utmaningarna detta medför. Därför har Skövde Energi AB valt Metrum som leverantör av ett heltäckande mätsystem för elkvalitet, där upp till 200 Metrum SC mätare installeras på alla nätstationer. Redan efter första installationerna har Skövde Energi fått information om nätet och störningar som de tidigare inte haft tillgång till.

Skövde kommun inser att fler och fler installerar solpaneler på sina hus. Förutom att det är ny teknik, skapar det också nya utmaningar för Skövde Energi. Kommunen vill givetvis uppmuntra utvecklingen men vill också vara förberedda på att hantera utmaningarna detta medför. Därför har Skövde Energi AB valt Metrum som leverantör av ett heltäckande mätsystem för elkvalitet, där upp till 200 Metrum SC mätare installeras på alla nätstationer. Redan efter första installationerna har Skövde Energi fått information om nätet och störningar som de tidigare inte haft tillgång till. Resultatet är direkt nytta, men också  en förberedelse för framtiden – för att skapa framtidens smarta elnät.