Den snabba teknikutvecklingen ställer nya krav på elnätet och gör det svårare att upprätthålla en god elkvalitet. Inom industrin riskerar bristande elkvalitet att leda till sämre tillgänglighet, lägre prestanda, kortare livslängd på utrustning och kostsamma driftstopp.

Den snabba teknikutvecklingen ställer nya krav på elnätet och gör det svårare att upprätthålla en god elkvalitet. Elförbrukningen ökar generellt, bland annat till följd av en större andel elbilar som dessutom kan ge upphov till stora effekttoppar. Samtidigt adderas småskalig elproduktion från framför allt vind och sol till nätet.

Inom industrin riskerar bristande elkvalitet att leda till sämre tillgänglighet, lägre prestanda, kortare livslängd på utrustning och kostsamma driftstopp. Med tillgång till relevanta mätdata är det dock möjligt att genomföra analyser och sätta in åtgärder för att lösa och förebygga problemen. Vid detta seminarium belyser vi utmaningarna och vad som krävs för att förbättra elkvaliteten för industriföretagen.

Information om föreläsningen:
Var:
Scenen på Scanautomatic B09:51
Föreläsare:
Robert Olofsson, VD Metrum Sweden AB
Jörgen Johnsson, Försäljningschef Hitachi Energy Sweden

https://scanautomatic.se/programs/elkvalitet-en-forutsattning-for-industrins-konkurrenskraft/