Copperbelt Energy

Elkvalitetsmätning gör det lättare för det zambiska elbolaget Copperbelt Energy att följa gällande krav och normer. Samtidigt sänker de sina kostnader kraftigt.