Svenska kraftnät

Under 2022 tecknade Metrum ett ramavtal med Svenska kraftnät som inkluderar leverans av nya elkvalitets- och kontrollmätare för installation i samtliga stamnätstationer.