Tidaholms Energi

Tidaholms Energi gör en omfattande satsning på att mäta elkvalitet och detektera störningar. Bland vinsterna finns ökad leveranssäkerhet, möjlighet till proaktivt underhåll samt bättre nätinformation.

Höganäs Energi

Metrums anpassade mätsystem ger tidiga varningar som hjälper Höganäs Energi att undvika tarifföverträdelser. Samtidigt övervakas elkvaliteten och störningar i nätet.