Höganäs Energi

Metrums anpassade mätsystem ger tidiga varningar som hjälper Höganäs Energi att undvika tarifföverträdelser. Samtidigt övervakas elkvaliteten och störningar i nätet.

Sundsvall Elnät

Med hjälp av skräddarsydd elkvalitetsmätning har Sundsvall Elnät bättre och snabbare information om vad som händer i nätet. Avläsningen har blivit betydligt enklare och mer tillförlitlig.

Falbygdens Energi

Anslutning till förnyelsebara energikällor ställer nya krav på elbolagen. Falbygdens Energi satsar på att mäta elkvalitet för att få bättre informationsunderlag för reglering och styrning.