Höganäs Energi

Metrums anpassade mätsystem ger tidiga varningar som hjälper Höganäs Energi att undvika tarifföverträdelser. Samtidigt övervakas elkvaliteten och störningar i nätet.

Sandvik

För att minska energiförbrukningen har Sandvik investerat i Metrums mätsystem. Samtidigt får de koll på elkvalitet, reaktiv effekt och noterar ett bredare intresse för effektiviseringsåtgärder.