Forskare vid Högskolan i Borås ska tillsammans med företaget Metrum Sweden AB utveckla nya mätmetoder baserade på artificiell intelligens och mönsterigenkänning för att bättre kunna analysera elkvaliteten i elektriska nät. 

Peter Axelberg, universitetslektor i resursåtervinning vid högskolan, ska tillsammans med Metrum Sweden AB utveckla ny kunskap inom området elkvalitet och förbättra de mätsystem som finns i dag. En god elkvalitet innebär en störningsfri eldistribution, något som hela samhället är beroende av. Om störningar uppkommer kan dessa skapa allvarliga negativa konsekvenser för både industrier,

Forskare vid Högskolan i Borås ska tillsammans med företaget Metrum Sweden AB utveckla nya mätmetoder baserade på artificiell intelligens och mönsterigenkänning för att bättre kunna analysera elkvaliteten i elektriska nät. 

Peter Axelberg, universitetslektor i resursåtervinning vid högskolan, ska tillsammans med Metrum Sweden AB utveckla ny kunskap inom området elkvalitet och förbättra de mätsystem som finns i dag. En god elkvalitet innebär en störningsfri eldistribution, något som hela samhället är beroende av. Om störningar uppkommer kan dessa skapa allvarliga negativa konsekvenser för både industrier, andra verksamheter och hushåll.

Elkvaliteten får också en ökad betydelse i takt med att man installerar mer och mer småskalig produktion, från exempelvis vind- och solkraft.

– Elbolagen har uttryckt att de är i behov av en ny generation av mätsystem för bedömning av elkvaliteten, och de mätsystem som elbolagen har i dag kan vidareutvecklas och uppfylla elbolagens nya mätbehov, säger Peter Axelberg.

Han kommer att genomföra projektet tillsammans med en arbetsgrupp på företaget.

– Vi är åtta personer som ska arbeta med det här projektet. Det är både tekniska utvecklare och affärsutvecklare och jag själv som forskare som ingår i gruppen. Vi har också en referensgrupp med mycket erfarna personer inom området elkvalitet knutna till projektet. Det finns alltså en mycket god kompetens för att driva detta projekt.

Ledande på teknikfronten

– Detta projekt blir en viktig del av den nya generationen elkvalitetssystem. Tack vare ny teknik, som är baserad på artificiell intelligens och mönsterigenkänning, kommer vi att få en betydligt bättre förståelse avseende tillståndet i nätet, vilket i sin tur innebär att elbolagen får bättre beslutsunderlag inför investeringar och för att kunna driva sina elnät på ett mera tekniskt och ekonomiskt optimalt sätt.

– Projektresultaten kommer efter hand att implementeras och testas i mätutrustning hos elbolag som är knutna till projektet. Därefter kommer den färdigutvecklade produkten att marknadsföras och säljas i Sverige och utomlands, avslutar Peter Axelberg.

Målet med projektet är att få ut en utrustning på marknaden, både nationellt och internationellt, som ligger i teknikens absoluta framkant. Projektet som har fått medel från Vinnova startade 1 juni 2017 och kommer att pågå under 18 månader. Detta är en fortsättning och utökning av det pågående EPR European Pattern Recognition projektet finansierat av Energimyndigheten.