Energimarknadsinspektionen har tillsammans med representanter från branschen sett över tidigare gällande föreskrift (EIFS 2013:1) för leveranskvalitet och arbetat fram en uppdaterad version (2023:3) som är gällande från 2024.

Hur får man tillgång till uppgraderingar med stöd för den nya föreskriften?

Metrum har förberett uppgraderingar av såväl system som mätinstrument med stöd för nya EIFS 2023:3 vilket innefattar nya rapportmallar avseende spänningskvalitet. För er kunder som har tecknat våra systemserviceavtal så ingår uppgradering av systemapplikationer inklusive nya rapportmallar för EIFS 2023:3.

Metrum erbjuder även separata uppgraderingspaket (firmware-uppgradering) av kunders tidigare inköpta mätinstrument av samtliga modeller. Uppdateringspaketen inkluderar även stöd för konfigurering enligt nya tekniska krav på 15 min energivärden.

Mätinstrument som köps från och med jan 2024 inkluderar stöd för nya föreskriften.

Kontakta Metrum

Kontakta gärna våra säljare alternativ våra supportingenjörer för en översyn av vilka instrument som är aktuella och för prisförslag. Om ni så önskar så kan Metrums support hjälpa er med både systemuppdatering som instrumentens uppdateringar och en slutlig driftkontroll, detta offereras separat beroende på omfattning och kunders önskemål.

Länkar med mer information från EI