Metrum fortsätter att växa och stänger 2016 framgångsrikt, tredje året i rad med dubbelsiffrig tillväxt i försäljning. 70 av de 100 största elnätsbolagen i Sverige använder Metrum’s produkter och fler i Sverige och utomlands adderas till dessa redan starka referenser. Metrum ökar i antalet person och fortsätter att investera stort i produktutveckling och lanserar den nya produktplattformen PQX3 samt gör stor framgång i utveckling av applikationer för mönsterigenkänning, som möjliggör förebyggande underhåll i elnätet. Med sina starka ägare,

Metrum fortsätter att växa och stänger 2016 framgångsrikt, tredje året i rad med dubbelsiffrig tillväxt i försäljning. 70 av de 100 största elnätsbolagen i Sverige använder Metrum’s produkter och fler i Sverige och utomlands adderas till dessa redan starka referenser. Metrum ökar i antalet person och fortsätter att investera stort i produktutveckling och lanserar den nya produktplattformen PQX3 samt gör stor framgång i utveckling av applikationer för mönsterigenkänning, som möjliggör förebyggande underhåll i elnätet. Med sina starka ägare, inklusive svenska staten genom Almi Invest, planerar Metrum en fortsatt stark tillväxt de kommande fem åren.