Svenska Kraftnät har sedan tidigare valt Metrums mätare (PQR/PQX3-FR) för installation i ett hundratal stationer av stamnätet (400 kV) samt använder Metrums insamlings- och analyssystem ”METRUM PQMS – PQ CONTROLLER” för kontinuerlig analys av elkvalitet och störningar. Systemet är sedan tidigare även integrerat med Svenska Kraftnäts stationsdatorkoncept samt energiuppföljningssystem för kontinuerlig kontrollmätning av både energiförbrukning och elkvalitet.
 
Metrums VD – Robert Olofsson ”Vi är väldigt glada att blivit valda som prioriterad leverantör till Svenska Kraftnät och ser fram emot vidare givande samarbete med fokus på pro-aktiv nätanalys och systemintegration för maximerad nytta av Metrums mätsystem i transmissionsnät”

Svenska Kraftnät har sedan tidigare valt Metrums mätare (PQR/PQX3-FR) för installation i ett hundratal stationer av stamnätet (400 kV) samt använder Metrums insamlings- och analyssystem ”METRUM PQMS – PQ CONTROLLER” för kontinuerlig analys av elkvalitet och störningar. Systemet är sedan tidigare även integrerat med Svenska Kraftnäts stationsdatorkoncept samt energiuppföljningssystem för kontinuerlig kontrollmätning av både energiförbrukning och elkvalitet.

Metrum PQR -19” (halv-rack) Kontrollmätare för energi- & elkvalitetsmätning (Klass A)

 

Metrums VD – Robert Olofsson ”Vi är väldigt glada att blivit valda som prioriterad leverantör till Svenska Kraftnät och ser fram emot vidare givande samarbete med fokus på pro-aktiv nätanalys och systemintegration för maximerad nytta av Metrums mätsystem i transmissionsnät”