Metrum har under 2019 haft en stor tillväxt i Norden och Sverige och har inför 2020 utökat försäljningsteamet med Johan Stenfeldt som tillträtt ny tjänst som teknisk säljare. Johan kommer huvudsakligen att fokusera på försäljning i Södra & Västra Sverige och arbeta tätt tillsammans med Peter Bratt (försäljningsansvarig Norden) och Amrish Kubavat (KAM/Industri).
Metrums systemlösning innefattar idag en mängd olika applikationer inom allt från analysprogram, statistikmoduler, rapportverktyg, realtidsapplikationer, GIS, WEB-applikationer och därtill avancerade AI-applikationer (PQ4Cast). Det finns ett mycket stort intresse för vidareutveckling av Metrums applikationer inom samtliga områden och därtill integration med nätbolags- och industriers övriga systemlösningar vilket ingår i Metrums utvecklingsplan.

Metrum har under 2019 haft en stor tillväxt i Norden och Sverige och har inför 2020 utökat försäljningsteamet med Johan Stenfeldt som tillträtt ny tjänst som teknisk säljare. Johan kommer huvudsakligen att fokusera på försäljning i Södra & Västra Sverige och arbeta tätt tillsammans med Peter Bratt (försäljningsansvarig Norden) och Amrish Kubavat (KAM/Industri).

Metrums systemlösning innefattar idag en mängd olika applikationer inom allt från analysprogram, statistikmoduler, rapportverktyg, realtidsapplikationer, GIS, WEB-applikationer och därtill avancerade AI-applikationer (PQ4Cast). Det finns ett mycket stort intresse för vidareutveckling av Metrums applikationer inom samtliga områden och därtill integration med nätbolags- och industriers övriga systemlösningar vilket ingår i Metrums utvecklingsplan. För att stödja denna utveckling så har Ia Almström anställts som ny SW Team Lead vilket utökar Metrums utvecklingsavdelning och möjliggör att vi möter våra kunders stora efterfrågan.