Som ett av de första bolagen i världen har Metrum, världsledande inom forskning och utveckling av energi- och elkvalitet, nyligen certifierat sin nya instrumentplattform PQX3 och senaste instrumentmodell PQX3-FR enligt den nya produktstandarden IEC 62586. Standarden gör det enklare för användaren att välja rätt typ av mätinstrument och många internationella elbolag har redan den ny produktstandarden som ett skall-krav i sina upphandlingar.
Certifieringen av Metrum PQX3 är genomförd av det oberoende testlaboratoriet NMi i Holland som är en internationellt framstående ackrediterad specialist på tester,

Som ett av de första bolagen i världen har Metrum, världsledande inom forskning och utveckling av energi- och elkvalitet, nyligen certifierat sin nya instrumentplattform PQX3 och senaste instrumentmodell PQX3-FR enligt den nya produktstandarden IEC 62586. Standarden gör det enklare för användaren att välja rätt typ av mätinstrument och många internationella elbolag har redan den ny produktstandarden som ett skall-krav i sina upphandlingar.

Certifieringen av Metrum PQX3 är genomförd av det oberoende testlaboratoriet NMi i Holland som är en internationellt framstående ackrediterad specialist på tester, certifieringar och utbildningar inom området för metrologi. De är dessutom ett av få laboratorier i världen som kan utföra certifieringen enligt den nya heltäckande produktstandarden för elkvalitetsmätinstrument (IEC 62586).

Instrumentmodellen Metrum PQX3-FR är nu certifierad enligt
den nya produktstandarden IEC 62586.

– Det känns väldigt bra att certifieringen är genomförd och det är ett kvitto på att Metrum PQX3 och PQX3-FR tillhör de mest tillförlitliga mätinstrumenten i världen, säger Robert Olofsson, teknisk chef på Metrum.

Den nya produktstandarden tillför en ny dimension för elkvalitetsmätinstrument, men inkluderar också den tidigare centrala mätstandarden för elkvalitetsmätare IEC 61000-4-30 (Klass A) som nyligen också uppdaterats (Ed3). Produktstandarden gör det enklare för användare av mätinstrument att veta vilken typ av instrument som bör väljas för olika mätfall och i olika miljöer. Bland annat definieras samtliga krav på ett Klass A instrument (PQI-A, Power Quality Instrument, Class A) men även hur mätinstrument ska testas för att möjliggöra en extern certifiering. En annan mycket viktig del med standarden är att den inte enbart beskriver krav och tester avseende mätonoggrannhet utan även definierar miljökrav samt EMC (elektromagnetisk kompatibilitet).

Stolta medarbetare på Metrum efter certifieringen.

– Mätinstrument ska klara sin mätnoggrannhet och fungera tillfredställande för de miljöer som de är specificerade och certifierade för och inte enbart uppfylla mätprestanda i laboratoriemiljö. I slutändan innebär produktstandarden att det blir enklare för kunden att avgöra vilket instrument som är lämpligast för olika användningsområden och miljöer samt visar om mätinstrumenten är tillförlitliga och uppfyller sin specifikation, säger Magnus Andersson, vd på Metrum.

Många större internationella elnätsbolag har redan börjat tillämpa den nya standarden vid upphandlingar och inköp, till exempel energibolaget Enel i Italien som finns representerade i många länder.