Förra veckan gick Metrums användarträff i Tidaholm av stapeln. Det blev en mycket lyckad träff där många av våra kunder från regionen och Västsverige samlades samt även någon mer avlägsen kund som rest lite längre för att vara med och utbyta erfarenheter.

Förra veckan gick Metrums användarträff i Tidaholm av stapeln. Det blev en mycket lyckad träff där många av våra kunder från regionen och Västsverige samlades samt även någon mer avlägsen kund som rest lite längre för att vara med och utbyta erfarenheter.

Utöver konferens med presentationer från Metrum och gästföreläsare på VinContorets fina anläggning i centrala Tidaholm så hade vi även möjlighet till studiebesök hos Tidaholms Energi i deras mottagningsstation där de visade hur de satsat på heltäckande elkvalitetsmätning på samtliga in- och utgående linjer på hög- och mellanspänning (PQX3-FR) och förklarade vilka värden och nyttor det för med sig och hur man redan idag arbetar med och vill fortsätta utveckla ett arbetssätt med proaktiv mätvärdesanalys för att minimera antalet fel i nätet. Efter studiebesöket fick vi även en titt in i en av deras nätstationer som bestyckats med elkvalitetsmätare från Metrum (SC-FR) och där man förklarade vikten av att mäta på flera punkter i nätet för att säkerställa en god elkvalitet genom hela nätet och ända fram till kunderna.

Vi vill tacka alla deltagare för en fantastiskt trevlig och givande användarträff och vi hoppas att alla fick möjlighet till erfarenhetsutbyten och att alla kände att de tog med sig bra lärdomar inför framtiden om hur Metrum med alla de nya möjligheter som finns i Metrums nya mätinstrument och mjukvarulösningar kan hjälpa till att stötta att lösa eller vara del i lösningarna för flera av de utmaningar ni står inför.

Vikten av att mäta elkvalite i en föränderlig värld är tydlig och med användarträffar kan vi verkligen förstå våra kunders utmaningar samtidigt som erfarenheter och kunskap byts ut. Det är först då vi kan presentera rätt värdeskapande information. Tack alla som var med och bidrog!