European Pattern Recognition (EPR) är ett forsknings- och utvecklingsprojekt finansierat av EU och Energimyndigheten, som Metrum projektleder. Projektet bygger på att ta fram mjukvaruapplikationer för trendanalys där AI och mönsterigenkänning används för att förutse vad som kommer att hända i elnätet samt upptäcka avvikelser och fel på ett tidigt stadium. Och nu har det skett ett genombrott.
– Det är oerhört spännande och roligt att kunna konstatera att vi nått ett genombrott i vårt projekt. Det innebär att vi nu kan ta fram praktiska lösningar och börja applicera dem i elnätet,

European Pattern Recognition (EPR) är ett forsknings- och utvecklingsprojekt finansierat av EU och Energimyndigheten, som Metrum projektleder. Projektet bygger på att ta fram mjukvaruapplikationer för trendanalys där AI och mönsterigenkänning används för att förutse vad som kommer att hända i elnätet samt upptäcka avvikelser och fel på ett tidigt stadium. Och nu har det skett ett genombrott.

– Det är oerhört spännande och roligt att kunna konstatera att vi nått ett genombrott i vårt projekt. Det innebär att vi nu kan ta fram praktiska lösningar och börja applicera dem i elnätet, säger Robert Olofsson, teknisk chef på Metrum.

Genom att använda befintliga mätdata från många olika mätinstrument och utföra kontinuerliga automatiserade analyser av förväntade framtida värden för såväl elkvalitet som effektvariationer, kan man förutspå spänningsförändringar men också effektbehovet, något som är av stort värde för såväl nätbolag som större industrier. Det ger möjlighet till bättre bedömningar av förväntat effektbehov, vilket styr aktuella tariffer och kan därmed bidra till direkta kostnadsbesparingar.

– Genombrottet är ett tekniskt stort framsteg där en kombination av artificiell intelligens och mönsterigenkänning kan spara enorma pengar genom att ge företag möjlighet att undvika dyra avbrott, göra underhåll på rätt ställe, och inte minst kunna planera för rätt effektbehov, säger Magnus Andersson, vd på Metrum.

Metrums nya instrumentplattform PQX3 och instrumentet PQX3-FR är förberett för att kunna inkludera liknande analyser, ofta kallade tredje generationens analyser, i respektive instrument och addera nya möjligheter för klassificering och identifiering av störningar.

För mer information: www.europeanpatternrecognition.eu