Metrum leder sedan 2019 EUprojektet ACES (Adaptive Control of Energy Storage) där Metrums AI-tjänst PQ4cast har vidareutvecklats för optimering och styrning av energilager. Tillsammans med Metrums mätinstrument har den nya AI-lösningen installerats i projektets demonstratormiljöer och nyligen även hos Umeå Energi. Umeå Energi har definierat ett antal prioriterade mätpunkter för löpande prognoser, fördjupad dataanalys och utvärdering av bland annat spänningsvariationer och reaktiv effekt. Speciellt fokus ägnas åt nätområden med större mängd förnyelsebara energikällor för att utreda hur mätdata i framtiden kan användas för styrning av energilager.

Metrum leder sedan 2019 EUprojektet ACES (Adaptive Control of Energy Storage) där Metrums AI-tjänst PQ4cast har vidareutvecklats för optimering och styrning av energilager. Tillsammans med Metrums mätinstrument har den nya AI-lösningen installerats i projektets demonstratormiljöer och nyligen även hos Umeå Energi. Umeå Energi har definierat ett antal prioriterade mätpunkter för löpande prognoser, fördjupad dataanalys och utvärdering av bland annat spänningsvariationer och reaktiv effekt. Speciellt fokus ägnas åt nätområden med större mängd förnyelsebara energikällor för att utreda hur mätdata i framtiden kan användas för styrning av energilager. PQ4cast inkluderar ett nytt webbgränssnitt som möjliggör smidig integration med externa system. Inom ACES-projektet integreras bland annat PQ4cast med system från Rejlers Embriq.