Träffa samt gå på föreläsning med Metrum och Hitachi Energy Sweden på Scanautomatic-mässan, 18-20 oktober. Vi ses!

Den snabba teknikutvecklingen ställer nya krav på elnätet och gör det svårare att upprätthålla en god elkvalitet. Inom industrin riskerar bristande elkvalitet att leda till sämre tillgänglighet, lägre prestanda, kortare livslängd på utrustning och kostsamma driftstopp.

Höstens seminarier och utbildningar

Under hösten bjuder Metrum in till ett antal seminarier och utbildningar där vi visar hur våra lösningar fungerar och kan användas för att skapa nya värden för dig och dina kunder.

Ny nätstationsanalysator med feldetektering för pro-aktiv kontroll av lågspänningsnät!

Dagens elnät är mer utmanat än någonsin och inte minst lågspänningsnät där det sker en snabb förändring med expansiv installation av solcellsanläggningar tillsammans med krafigt ökat effektuttag i lokala delar tack vare allt fler elbilsladdstationer.

Nya framsteg inom Metrums ACES-projekt – övergripande kontrollsystem för energilager!

Metrum leder ERA-Net-projektet ACES (Adaptive Control of Energy Storage) där syftet är att på ett mer effektivt sätt använda energilager för att stödja det moderna elnätet med prognostisering och mönsterigenkänning av olika typer av elkvalitetsdata.

God jul och gott nytt år önskar Metrum!

Metrum önskar alla kunder, partner och övriga vänner god jul och gott nytt år. I år väljer vi att ge en företagsgåva till Röda korset.