Biträdande handelsminister från Sverige, Niklas Johansson, betonade vikten av mätningar, elkvalitet inkluderat, under sitt inledningstal på Africa Utility Week, 14-16 maj 2019 i Kapstaden.
Energiminister, Jeff Radebe, från Sydafrika, deltog också i Nordic Utility Days och uppgav att ekonomin inte växer i linje med förväntningarna i Sydafrika och att energisektorn är en motor för ekonomisk tillväxt. Det finns ett behov av att öka energigenerationen och den gamla infrastrukturen behöver uppgraderas på grund av förnybar energi.
Han betonade också att avbrott i elnätet är ett problem,

Biträdande handelsminister från Sverige, Niklas Johansson, betonade vikten av mätningar, elkvalitet inkluderat, under sitt inledningstal på Africa Utility Week, 14-16 maj 2019 i Kapstaden.
Energiminister, Jeff Radebe, från Sydafrika, deltog också i Nordic Utility Days och uppgav att ekonomin inte växer i linje med förväntningarna i Sydafrika och att energisektorn är en motor för ekonomisk tillväxt. Det finns ett behov av att öka energigenerationen och den gamla infrastrukturen behöver uppgraderas på grund av förnybar energi.
Han betonade också att avbrott i elnätet är ett problem, inklusive lastskurning på Eskom.

Metrum deltog i Afrika Utility Week med sin VD och koncernchef Magnus Andersson och Business Development Manager för Afrika, Ola Karlsson.
Metrum och Karlsson delade sina erfarenheter på panelen Nordic Utility Days om Metrums framgång i Norden och runtom i världen, vilket visar att Metrum är en sann global ledare för elkvalitetsmätningar, bland annat marknadsledande i Norden. Nu även med unika lösningar för artificiell intelligens till området elkvalitet, investerar mycket i FoU,
vilket garanterar ett hållbart framtida ledarskap.

Team Sweden deltog, där Sveriges ambassad, Business Sweden och Energimyndigheten samt den svenska regeringen är fullt engagerade i att elektrifiera Afrika.
Metrum, som ett delvist svenskt statsägt bolag, är stolt över att vara med i teamet och fullt ut engagerat i att leverera högsta klassens elkvalitet
i Afrika, bland annat med inriktning på kunskapsöverföring och kapacitetsuppbyggnad med stöd från Team Sweden.